Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 oktober 2009

Drechtwerk stand van zaken

Na het Drechtwerk-debacle in juni, toen bleek dat de huisvesting van Drechtwerk niet de veiligste plaats was om te werken, is de raadscommissie half september geïnformeerd over de stand van zaken. Alle maatregelen om de brandveiligheid te waarborgen worden inmiddels opgepakt en de 1e paal voor de nieuwe huisvesting is ook al geslagen.

De interim-directeur, de heer Freijling, gaf een presentatie over de stand van zaken rondom het ontwikkelplan (dit is een reorganisatieplan). Tamara Bonnema en ondergetekende maakten deze presentatie mee en waren onder de indruk van de gemaakte stappen in de richting waar het bedrijf voor staat. Eindelijk staat de medewerker centraal en is omzet een middel om dit doel te behalen.

Natuurlijk is er nog een lange weg te gaan maar de kracht in dit plan is dat een ieder eraan heeft meegewerkt, er over na heeft gedacht en gesproken met elkaar. Zo wordt het natuurlijk een stuk van jezelf waar je achter kunt staan en aan wilt werken. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan maar de eerste geluiden zijn positief. Daar willen wij graag aan meebouwen door Drechtwerk vertrouwen te schenken. Uiteraard blijven we het verdere verloop nog kritisch volgen maar er komt een dag dat verscherpt toezicht niet meer noodzakelijk zal zijn.

Nelleke de Smoker