Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 oktober 2009

Kamerverhuur

Eind 2007 vroeg de fractie D66 aandacht voor de komst van arbeidsmigranten. De mensen, die hier komen werken, hebben recht op fatsoenlijke huisvesting. Nu herfst 2009 is er een grote stap gemaakt aan de regelgeving voor kamerverhuur. Verscherpte regels in de huisvestingsverordening zien we als een begin voor adequate huisvesting in een woonwijk. De afgesproken regels dienen nu uitgevoerd te worden en waar nodig handhaven. Naar signalen van wijkbewoners over overlast moeten geluisterd worden en wijkbewoners moeten later over de genomen actie geïnformeerd worden. De huiseigenaren, zgn. huisjesmelkers, die zich niet aan de regels houden worden aangepakt. Zo werken we allemaal aan een leefbare buurt, aan draagvlak en begrip. Voor de uitvoering van deze regels is geld nodig maar dat is het volgens ons dubbel en dwars waard.

Nelleke de Smoker