Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 november 2009

Schil west

Het college heeft de aanpassing van het bestemmingplan voor Schil West op de agenda gezet. Dit is het gebied dat wordt omsloten door Spuiboulevard, Blekersdijk, Burgemeester de Raedtsingel, Achterhakkers. Hierin zitten twee belangrijke aanlooproutes voor de binnenstad: Spuiweg en Johan de Wittstraat. Voor de verkeersafwikkeling is de Singel van belang. Samen met Schil Oost is dit een belangrijk deel van het centrum.

De gemeente is nog in de inventariserende fase: er is (formeel) nog geen visie. Deze wordt mede ontwikkeld door bewoners en bedrijven in het gebied bij de visievorming te betrekken. Dat is een goede zaak. De raad is nog niet betrokken. Dat is een minder goede zaak om tot een breed gedragen visie te komen. Immers, de raad kan al bij aanvang van het proces aandachtspunten voor proces en inhoud meegeven. Dat is nu niet gebeurd, omdat de raad dit onderwerp niet eerder geagendeerd heeft. Deels waar, maar om een inventarisatieronde in de omgeving helemaal af te ronden, voordat de raad er over heeft kunnen spreken gaat te ver.

Andere fracties hadden daar minder problemen mee. Wij hadden graag onze mening en aandachtspunten voor bewoners en bedrijven al bij aanvang van de inventarisatie mee willen geven aan het college. We hadden ook mee willen denken met bewoners. Ik denk dan aan de volgende punten:

  1. Maak ontwikkeling van Schil West slechts deels afhankelijk van ontwikkelingen van Maasterras en Stadswerven, (zoals college schrijft), maar ontwikkel het gebied op eigen kracht. Er zit voldoende potentie in Johan de Witt-straat, Spuiweg, Rozenhof, Singel en Beverwijksplein om je daarvan afhankelijk te maken.

  2. Durf innovatief te zien met kantoren die nu al langere tijd leeg staan en zoek naar mogelijkheden in combinatie met het HBO en studentenwoningen. Wacht niet af tot een projectontwikkelaar met voorstellen kom, maar maak zelf nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

  3. Zoek naar mogelijkheden voor de creatieve sector in dit gebied zodat dit gebied een broedplaats kan worden voor nieuwe bedrijfjes, in combinatie met wonen, spelen.

  4. Onderzoek de mogelijkheden voor studentenhuisvesting in dit gebied.

  5. En natuurlijk: Ondernemersklimaat Spuiweg, Johan de Wittstraat als rode loper naar de binnenstad.

Er zijn nog genoeg mogelijkheden over. In november ’09 wordt de visie aan de Raad gezonden. D66 zal er bij de Agendacommissie op aandringen dat dit stuk tijdig wordt behandeld, zodat we niet weer achter de feiten aanlopen.

Johan Borsten