Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 mei 2010

D66 Dordrecht maakt zich zorgen over veiligheid Reeweg Oost 3-5

Dordrecht maakt het onmogelijk voor burgers om vooraf informatie in te winnen of een eventuele bezwaarprocedure te starten bij de in gebruikname van het pand Reeweg Oost 3-5.

Vergunningen

De fractie van D66 is van mening dat iedere ondernemer middels de geĆ«igende wegen en regels zich eerst moet voorzien van vergunningen etc. alvorens een onderneming te starten.

Brandveiligheid
Door deze handelwijze is het voor de burger onmogelijk vooraf informatie in te winnen of een eventuele bezwaarprocedure te starten. Wij maken ons naast de toegenomen parkeerdruk ook ernstig zorgen over de brandveiligheid van het pand, waar thans iedere avond tientallen personen zich bevinden. Daarom heeft Nelleke de Smoker vragen gesteld aan het college over de handelswijze. In een brief aan het college stelt ze de vraag of het college inmiddels duidelijk heeft welke stappen er genomen moeten worden om te komen tot beĆ«indiging van deze illegale situatie. Ook vraagt D66 Dordrecht of de gemeente de procedures al in gang heeft gezet. 

U kunt de brief aan het college hier lezen.