Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 mei 2010

Ophefdebat legt zorgen om inspraak bloot

11 mei was het Ophefdebat , georganiseerd door de PvdA. Het onderwerp was uiteraard het Politiek Akkoord en Harry Wagemakers, wethouder BVD, pakte graag de uitdaging aan om met Jan Lagendijk in debat te gaan. Vanuit D66 waren Osman Bosuguy en Nelleke de Smoker samen met enkele leden. De sfeer was goed, het debat sportief maar de zorg om Dordt is er daarna niet minder geworden. 

Geschrapte projecten
Het politiek akkoord ademt toch een sfeer uit van geschrapte projecten, meer repressie maar antwoord op wat gaat het college dan wel doen voor Dordrecht kwam er (nog ) niet. Hameren op inspraak vooraf werd door de zaal vertaald dat er ook geen inspraak was geweest op het politiek akkoord en de zorgen voor met name cultuur  en zwakkeren in de samenleving werden enkel maar groter. Wij kijken dan ook reikhalzend uit naar de kaderbrief in juni, waar de 1e financiele keuzes gemaakt zullen worden en naar het meerjarenbeleidsprogramma dat ons in november antwoord op alles moet geven.

Meepraten en beslissen

Ondertussen is ons advies voor iedere burger in Dordt: let op je inspraakmogelijkheden, kijk wat er mee gebeurt en hoe het college met u communiceert. Er zullen beslissingen genomen moeten worden. Dat is de uiteindelijke taak van het gemeentebestuur, die niet enkel als doorgeefluik kan functioneren. Uiteraard steunt D66 Dordrecht alle mogelijkheden om bewoners mee te laten praten en beslissen over hun stad maar we zijn beducht voor het verschil tussen horen en luisteren. Uitleggen waarom een keuze uiteindelijk wordt gemaakt is ons inziens van groter belang.