Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 mei 2010

Snelle structurele oplossingen voor verkeersproblemen Dubbeldam

Tijdens de Dordtse kamers van 18 mei hebben op het Sprekersplein 5 verontruste Dubbeldammers ingesproken over de verkeerssituatie in Dubbeldam. Vele wijkbewoners waren meegekomen om hun te steunen. Volgens de insprekers is er een hoop mis in hun wijk. Er is een grote verkeersdruk en veel sluipverkeer in Dubbeldam,waarover in 2007 al een eerste brief uitging naar de gemeente. Sindsdien is er regelmatig contact geweest tussen de Dubbeldammers en de gemeente. Naar aanleiding van protesten na een gehouden kentekenonderzoek heeft de gemeente de klankbordgroep verontruste Dubbeldammers betrokken rondom de besluitvorming van maatregelen tegen de verkeersdruk en sluipverkeer door de wijk.

Maatregelen

Op dit moment zijn er enkele maatregelen genomen, zoals de rotonde Overkampweg die als zeer positief wordt ervaren maar ook het plaatsten van snelheidsmeters en betere zichtbaarheid van 30 km en 50 km zones. Jammer genoeg werken de laatstgenoemde maatregelen in de praktijk niet of onvoldoende. Zo blijkt volgens de bewoners uit de analyse van de snelheidsmeter dat 70 % van de automobilisten nog steeds te hard rijden. De Dubbeldammers hebben dan ook al meerdere malen verzocht om handhaving van de 30 km en 50 km zones om de hardrijders in de wijk tegen te gaan. Tot op heden is er nog geen handhaving geweest en wijzen, volgens de bewoners, politie en gemeente naar elkaar.

Oplossingen

Volgens de Dubbeldammers werken de oplossingen in praktijk niet of nauwelijks en wordt er niet naar de kern van het probleem gekeken. Een gedegen evaluatie van het wijkverkeersplan en een grote slag in de kwaliteit van de provincialeweg zou de juiste oplossing zijn. Er moet nu echt gekeken worden naar grote structurele oplossingen die de leefbaarheid van de wijk weer kunnen waarborgen.

Maatregelingen

Het mag duidelijk zijn dat de Dubbeldammers de huidige situatie meer dan zat zijn. De Dubbeldammers hopen dat er nu eindelijk eens gekeken gaat worden naar het nemen van de juiste maatregelingen maar ook dat de inspraak en communicatie met de gemeente zal verbeteren.

Politieke akkoord

De fractie van D66 is het met de bewoners eens dat er grotere maatregelen nodig zijn dan de genomen maatregelen. Er wordt op het moment veel materiele schade geleden door de huidige verkeerssituatie en met name rondom het Damplein ontstaan er veel gevaarlijke situaties. Er zal verder gekeken moeten worden dan een evaluatie van het huidige wijkverkeersplan in 2011 zoals het huidige college heeft opgenomen in haar politieke akkoord. De tijd van onderzoeken is voorbij De D66 fractie zal op kort termijn een aantal situaties met eigen ogen gaan bekijken en zich inzetten voor een behandeling van de verkeersproblematiek in de Dordtse kamers.