Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 juli 2012

Replica Ark van Noach

Vorige week is een replica van de Ark van Noach uit de Bijbel in Dordrecht voor publiek opengegaan.

Dordrecht is een nieuwe attractie rijker. Dat is niet vanzelf gegaan.

De bouwer van de Ark, Johan Huibers,  werkte  zonder bouwtekeningen of constructieberekeningen aan de boot en vroeg geen vergunning aan. Hierdoor besloot de gemeente Dordrecht geen toestemming te geven om de ark open te stellen voor publiek, omdat de gemeente terecht de garantie wil hebben dat het schip stevig genoeg is en de grote massa’s mensen aankan.

De afgelopen maanden heeft de gemeente Dordrecht veel inzet gepleegd om de ondernemer van de Ark  te helpen. Deze hulp bestond uit ambtelijke inzet om de benodigde vergunningen rond te krijgen en het aanleggen van een parkeerterrein. D66 heeft hierover kritische opmerkingen in de gemeenteraad  gemaakt. Het college heeft vooraf geen toestemming aan de gemeenteraad gevraagd om publiek geld voor deze ondernemer in te zetten. Verder is D66 van mening dat de gemeente wel erg veel middelen heeft ingezet om deze ondernemer te faciliteren. Daarnaast heeft D66 ook moeite met het sterk gereduceerde parkeertarief op deze lokatie. Wij kunnen dit tarief niet uitleggen aan bijvoorbeeld de gebruikers van de Sportboulevard.

Dat allemaal zonder businesscase, meerjarig toekomstperspectief en een attractie die niet op zondag open is.

Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de openstelling van de Ark te gedogen tot het moment dat de omgevingsvergunning rond is. Dat is naar verwachting in september het geval.  Volgens het college heeft de brandweer nauwkeurig naar de veiligheid gekeken.

D66 wenst ondanks haar kritische houding naar het college, de ondernemer Johan Huibers veel succes met het exploiteren van zijn Ark.

Volgens wethouder Sleeking  wordt de Ark een publiekstrekker; een attractie van wereldformaat”, De wethouder rekent er op dat Dordrecht gaat profiteren van de toeloop naar de ark. Sleeking gaat uit van 300.000 bezoekers per jaar. „Als 5 procent daarvan een rondje Dordt maakt, een winkel bezoekt of een museumpje pikt, betekent dat een enorme impuls voor de stad. De ark wordt een icoon voor Dordrecht en de hele regio.”  

D66 is benieuwd of dit gaat lukken, de eerste vijf dagen trok het grote houten schip zo’n 800 bezoekers per dag.

Paul Tiebosch – Raadslid