Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 januari 2015

D66 zegt Nee tegen het Ondernemersfonds

“Ik neem u alvast mee naar 2 januari 2015 in een denkbeeldige stad, het nieuwe jaar is aangebroken vol verwachtingen , enkel in die denkbeeldige stad is geen ondernemersfonds. Is de wereld daar omgevallen? Nee, iedereen is aan de slag en nieuwe plannen komen tot leven. Aan het einde van het jaar is Sinterklaas gewoon welkom en wordt hij netjes de binnenstad ingehaald door ondernemers en bewoners. Voorzitter, was het maar zo’n feest! Dat we ons niet opeens onder druk laten zetten door een datum maar zorgvuldiger omgaan met het instellen van een ondernemersfonds door het inzetten van een belastinginstrument.

D66 is voor samenwerking maar niet op deze manier.

Allereerst waardering voor de kwartiermakers die in ieder geval getrokken hebben aan een beter voorstel dan voorheen. Een voorstel maken is 1 stap maar hiervoor draagvlak krijgen is stap 2. Dat heeft tijd nodig en geen dwang, zoals nu door elkaar gek te maken met een datum.

Waarom laten wij ons als politiek zo leiden?

Waar is de VVD de partij voor ondernemers met een tegenstem?

Waar zijn het CDA en CU/SGP die enkele maanden geleden bij de invoering voor vrije keuze koopzondag nog de pleitbezorgers voor de kleine ondernemers waren.

Volgen we nu allen blindelings een datum of gunnen we onszelf de tijd om goed af te wegen of je een extra belasting aan iedere ondernemer in de binnenstad wil opleggen?

Daar waar het vorige college en dit college zo hamert op het gelijk blijven van de lokale belastingen, zadelt u de ondernemer op met een extra belasting.

Een ondernemer die er zelf voor kiest om wel of niet lid te worden van een winkeliersvereniging… die zijn er overigens gewoon op 01 januari nog in de binnenstad… ik meen 12.”

Met deze inleidende woorden heeft de fractie D66 uiteindelijk tegen het Ondernemersfonds gestemd. Niet omdat we niet geloven in de kracht van onze binnenstad, Niet omdat we niet geloven in onze ondernemers van de binnenstad. Integendeel! Daar waar men elkaar vindt in samenwerking kunnen er mooie resultaten komen. Daar gelooft D66 in.

Wat D66 betreft moet een Ondernemersfonds niet opgelegd en door belastinginning afgedwongen worden. Helaas waren de coalitiepartijen enkel gefocust op het moment en niet op de manier. Daags na de raadsvergadering meldden zich al ondernemers met bezwaren. Ons rest niet meer dan deze door te verwijzen naar de bezwarencommissie.

Nelleke de Smoker