Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 september 2015

Derde Merwedehaven schoon opvullen!

De afvalberging Derde Merwedehaven is gesloten en wordt gereed gemaakt als recreatieterrein. Daarvoor zijn maatregelen nodig zoals het egaliseren van de afvalberg. D66 ontving het bericht dat de gaten in het talud opgevuld gaan worden met o.a. AVI-bodemas. Dat bestaat uit slakken, die overblijven uit verbrandingsovens maar ook toxische stoffen en zware metalen kunnen bevatten. Als bodemas gefilterd en gezuiverd wordt is het een gerecyclede bouwstof, die gebruikt kan worden als ophoogmateriaal. Door berichtgeving in AD/DD zijn er bij de fractie vragen gerezen of er in dit geval gebruik gemaakt wordt van gerecycled materiaal. Daarom heeft de fractie op 8 september art. 40 vragen aan het college gesteld.

 

Geacht college,

Voor de afwerking van afvalberging Derde Merwedehaven is het nodig dat gaten in de afvalberging opgevuld worden. Dit zal gebeuren met zgn. Bbk-bouwstoffen om het proces van inklinken zo goed mogelijk plaats te laten vinden. Tevens zullen Bbk-bouwstoffen gebruikt worden voor de afdeklagen.

In de brief van de Omgevingsdienst Zuid-Holland zuid, d.d. 29 juli 2015 nr. 0145070, worden deze stoffen geduid met de code 08718 en worden de stoffen in een zogenaamde overall melding aan de OZHZ gemeld.

Onze navraag bij de gemeente stelde ons gerust. Het zou een secundaire grondstof betreffen, weliswaar AVI-bodemas maar de schadelijke elementen zijn na de verbranding verwijderd en daarmee is de stof geschikt voor o.a. het opvullen van gaten. Daarom bevreemdt het ons om in AD/DD van 08 september 2015 te lezen dat het AVI-bodemas wel toxische stoffen kan bevatten.
Daarom willen we de volgende vragen aan u voorleggen:

  1. Kunt u aangeven dat de AVI-bodemas die op de Derde Merwedehaven gebruikt gaat worden inderdaad een bewerkte grondstof is, vrij van giftige, toxische stoffen?
  2. Bent u het eens met de voorgestelde manier van melden aan de OZHZ? Indien Ja, waaraan ontleent u zekerheid dat de te gebruiken AVI-bodemassen constant van dezelfde samenstelling zijn? Indien Nee, wat gaat u ondernemen om beter inzicht te krijgen?
  3. Welke reactie heeft de gemeente Dordrecht inhoudelijk aan de OZHZ gestuurd op bovengenoemde brief Goedkeuring bouwstoffen, d.d. 29-07-2015?
  4. Kunt u uitleggen/nagaan waarom de Derde Merwedehaven (Indaver) betaald krijgt om deze stoffen te laten storten in plaats van zelf betaalt voor het gebruik van de grondstoffen?

 

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet namens fractie D66

 

N.de Smoker-van Andel                                    P.J.T. Tiebosch