Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 30 september 2017

Informatieveiligheid van groot belang

In de afgelopen periode heb ik namens D66 aandacht gevraagd voor het onderwerp informatieveiligheid in de Dordtse raad en terecht als ik kijk naar de recente bevindingen van de Dordtse rekenkamercommissie. Onze persoonsgegevens zijn volgens hun onderzoek niet volledig veilig gebleken. D66 vindt het belangrijk dat we als mensen in de stad erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig met onze persoonsgegevens omgaat, net zo goed als dat van u en mij verwacht wordt. Als wij een identiteitsbewijs verliezen, dan wordt ook van ons verwacht dat we daar actie op ondernemen.

Afgelopen woensdag hebben we verschillende onderdelen van informatieveiligheid besproken. We hebben ons laten informeren over de ontwikkelingen in dit vakgebied. Onder andere over een specifieke inzet vanuit de landelijke overheid waarbij gewerkt wordt aan een verdere professionalisering van informatieveiligheid bij gemeenten. Daarnaast zijn het gemeentearchief en het rapport van de rekenkamercommissie besproken. Uit deze vergadering komt een duidelijk advies aan de raad om de aanbevelingen van de rekenkamercommissie actief op te pakken.

Het advies houdt kort in dat de gemeenteraad meer zijn rol moet nemen in het onderwerp informatieveiligheid. Dit door beleid voor omgang met privacy gevoelige data vast te stellen; voldoende geld voor beveiliging ter beschikking te stellen; en de resultaten van de inzet te volgen. Het is een aanbeveling waar D66 van harte achterstaat. We zijn er ook allemaal bij gebaat. Onze informatieveiligheid is voor D66 net zo belangrijk als onze fysieke veiligheid!