Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 1 oktober 2017

Nader toegelicht: Waarom tegen motie Dupont Chemours gestemd

De afgelopen periode is er veel te doen rondom Dupont en Chemours. Allereerst natuurlijk rondom het in het verleden gebruikte PFOA/C8 en daarnaast over het nu gebruikte GenX waarbij nog veel vragen zijn over de exacte uitwerking van deze stof. Als Dordtse raadsfractie komen wij hierbij op voor de belangen van Dordrecht en de Dordtenaren.

Veel vragen hebben we ontvangen over het stemgedrag van onze Tweede-kamer-fractie rondom een door de SP ingediende motie om DuPont en Chemours te verplichten met technische alternatieven te komen voor de huidige lozingen. Een meerderheid, waaronder D66, heeft deze motie verworpen. D66 vindt dat het voor of tegen een motie stemmen goed moet worden uitgelegd. Om die reden hebben wij contact gelegd met onze Tweede-Kamer fractie.

Deze motie werd door de staatssecretaris Dijksma ontraadden. Een motie moet uitvoerbaar zijn, geen symboolpolitiek voor de bühne. D66 Tweede-kamerlid Jessica van Eijs specifiek over deze motie: “[…]dit zou moeten worden geregeld in de omgevingswet. Het nu naar voren halen van een onderdeel daarvan schept een precedent om ook vele andere onderdelen nu in een wetje alvast te regelen. Dat is niet een weg die we willen inslaan. Daarnaast moet dit via een wetswijziging. Dat kost tijd. Vraag is of dat eerder voor elkaar is dan de omgevingswet. De staatsecretaris ontraadde het dan ook.”

 

Ter aanvulling onderstaand stuk uit de behandeling van de Tweede-kamer:

Staatssecretaris Dijksma:

Ik kom bij de motie op stuk nr. 40, waarin de heer Laçin zegt dat we, vooruitlopend op de Omgevingswet, per direct mogelijk moeten maken dat er afdwingbare revisievergunningen komen. Ik moet de motie ontraden, maar niet omdat ik de gedachte niet sympathiek vind, want dat vind ik wel. Ik heb het verkend en de route leidt niet tot een eerder afdwingbaar besluit, want ik moet toch met wetgeving komen. De Omgevingswet loopt altijd voor op wat ik ga doen, want die is dan al door de Kamers. Ik begrijp het wel, maar het heeft per saldo materieel geen effect als ik nu een wetgevingstraject ga invoeren. Dat is namelijk de enige optie waarmee je dit kunt doen. Wat ik wel kan doen — dat is mijn toezegging aan u, dat beloof ik — is maximale druk uitoefenen op het bedrijf, samen met de provincie, op het moment dat wij dat politiek en inhoudelijk nodig vinden. Ook al heb je niet binnen de wet de mogelijkheid om iets af te dwingen, je kunt wel je gezag inzetten om het te doen. Ik vind dat een gerechtvaardigde vraag en ik ben daartoe bereid.

De heer Laçin (SP):
Met het tweede ben ik het zeker eens. Wij moeten dat gezamenlijk aanpakken. Ik kan me echter niet helemaal vinden in het feit dat het niet zou kunnen leiden tot een versnelling om een afdwingbare revisievergunning per direct mogelijk te maken. Vindt de staatssecretaris dat het onmogelijk is om die eerder in te voeren? Kan dat niet sneller?

Staatssecretaris Dijksma:
Ik moet daarvoor wetgeving wijzigen. Dat kost gewoon tijd en met de tijd die dat kost kom je uit bij de invoering van de Omgevingswet. We schieten er niets mee op. Het enige waar we iets mee opschieten, is dat de gedeputeerde en ik de handen ineenslaan en, indien nodig, samen opstomen naar het bedrijf en zeggen dat het anders moet. Ik moet deze motie ontraden, maar als het nodig is om in te grijpen, doen wij dat. Zij moeten dan van goeden huize komen om het tegen te houden, zeg ik erbij.