Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 december 2017

Brief aan alle Dordtenaren: een positieve koers, dat is waar wij voor gaan

Als D66 zijn wij trots op de koers die we als stad zijn ingeslagen. Trots op onze culturele voorzieningen met parels als Schouwburg Kunstmin, het Dordrechts museum en het Energiehuis. We zijn trots op onze monumentale binnenstad, met zijn prachtige havens, horeca en winkels. We koesteren het groen in onze omgeving en in onze wijken. We hebben grote waardering voor ons rijke en diverse onderwijsaanbod en voor al die prachtige (sport)verenigingen. Dit maakt ook dat Dordtenaren hier fijn wonen en dat mensen van buitenaf Dordrecht steeds beter weten te vinden.

Om die positieve koers vast te houden moeten we nu doorpakken. Ik vind het dan ook geen goed nieuws dat de PVV in Dordrecht mee gaat doen aan de verkiezingen. Behalve het uitvergroten van die onvrede, ongerustheid en onzekerheid, hebben zij nog nooit iets voor elkaar gekregen. D66 gaat doorpakken en kiest voor een Dordrecht met gelijke kansen voor iedereen, voor een groen en voor een energieneutraal Dordrecht, voor een bereikbaar Dordrecht, voor het beste onderwijs en voor een bruisende binnenstad. Plannen ontwikkelen we samen met Dordtenaren en samen met Dordtse ondernemers en initiatieven van hen proberen we mogelijk te maken. Het kan in Dordt! Veel van onze ambities hangen samen met de bouw van veel nieuwe woningen. Zo zorgen we voor een passend huis voor iedere Dordtenaar. Zo geven we onze stad nieuw elan. Het zorgt voor de inwoners die nodig zijn om cultuur, horeca, evenementen, sportverenigingen en winkels te laten floreren. Het zorgt dat de kansen op het beste (hoger) onderwijs toenemen en het zorgt dat onze lobby’s in Den Haag om via weg en spoor beter bereikbaar te worden, meer kracht krijgen!

 Een voor Dordtenaren herkenbaar, optimistisch maar toch ook wel voorspelbaar D66 geluid. Te midden van al dat optimisme maken we ons ook zorgen. Wij geloven dat de dingen die je doet of juist niet doet, bepalend moeten zijn voor je succes in het leven. Wie hard werkt, mag dus goed worden beloond. Dat geloof is echter alleen houdbaar als iedere Dordtenaar die hard wil werken, ook echt dezelfde kans heeft op dat succes. Ik hoef u niet uit te leggen dat dit niet het geval is. Velen onder ons hebben te maken met een lichamelijke of geestelijke beperking en we worden niet allemaal geboren met het talent van Messi of Einstein. We weten dat kinderen van hoogopgeleide en stimulerende ouders de basisschool verlaten met een hoger schooladvies en dat kinderen die opgroeien in armoede, een grotere kans hebben om daar zelf ook mee te maken te krijgen.

Grote groepen Dordtenaren hebben dus niet dezelfde kansen in het leven en doen niet volledig mee in onze samenleving. We weten dat te veel kinderen opgroeien in armoede en te veel van hen een onderwijsachterstand oplopen die zij in de rest van hun schoolloopbaan niet meer inlopen. We weten dat veel ouders al te lang thuiszitten en niet meer aan de bak komen op de arbeidsmarkt. We zien dat te veel mensen die hulp of zorg nodig hebben, door de gaten in het complexe systeem vallen en zich geholpen noch begrepen voelen. Ik snap de onvrede, ongerustheid en onzekerheid van Dordtenaren, maar echte problemen vragen om echte oplossingen en niet om het rechtse geroeptoeter van de PVV.

Zelf weet ik maar al te goed hoe het voelt om de eindjes maar net aan elkaar te kunnen knopen. Ik weet hoe moedeloos je er van kan worden als de juiste zorg en ondersteuning niet bereikbaar lijkt als men je aan de andere kant van de lijn maar niet lijkt te begrijpen. Ik weet hoe het voelt om de lange en moeilijke weg van het VMBO naar de universiteit te bewandelen. Ik heb hard gewerkt, maar hard werken alleen is niet genoeg. Ik heb geprofiteerd van alle sociale voorzieningen die Nederland rijk is en ik ben op het juiste moment goede vrienden, een lieve vriendin en een fijne werkgever tegengekomen.

Ik besef tot in mijn diepste vezels dat niet alle Dordtenaren dezelfde kans op succes hebben en dat het niet met iedere Dordtenaar goed gaat. Het is mijn grootste motivatie om me als lijsttrekker voor D66 te mengen in de Dordtse politiek. Ik wil met u bouwen aan een nog mooier Dordrecht. Aan een Dordrecht waarin zoveel mogelijk Dordtenaren de kans hebben om een succes van hun leven te maken. Aan een Dordrecht waarin we zorgen voor mensen met minder geluk in het leven.

Bouwt u met mij mee?

Kevin Noels

Lijsttrekker D66 Dordrecht