Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 januari 2018

Idee uit het verkiezingsprogramma: De bijstand op de schop!

De Nederlandse economie bloeit. We zien een economische groei die zelfs de grootste optimisten niet voor mogelijk hadden gehouden. Dat is ook in Dordrecht te merken, steeds meer mensen vinden een baan. Toch maken nog altijd bijna 4000 mensen gebruik van een bijstandsuitkering. 4000 Dordtenaren die kansen missen. Werk is namelijk ongelofelijk belangrijk. Het geeft structuur aan de dag, het geeft zelfvertrouwen en een sociaal netwerk. Werk is voor iedere Dordtenaar belangrijk en dus niet alleen om rond te kunnen komen. Daarbij is het ook goed voor onze stad als veel Dordtenaren een baan hebben. Het drukt de uitgaven, zorgt dat voorzieningen betaalbaar blijven en maakt dat we Dordtenaren die het echt nodig hebben, goed kunnen ondersteunen.

Als sociaal-liberalen geloven wij in de vrijheid van het individu om het leven naar eigen inzicht in te vullen. Daar hoort bij dat Dordtenaren voldoende kansen moeten hebben om zich te ontwikkelen en ontplooien. Wij zien dat mensen in de bijstand die kansen niet hebben. We moeten dus niet de mensen in de bijstand, maar de bijstand zelf aanpakken. D66 gaat de komende periode dan ook voor een hervorming van de bijstand. Niet alleen in beleid, maar ook in de taal die we gebruiken. Lijsttrekker Kevin Noels: ‘Ik erger me groen en geel aan mensen die doen alsof Dordtenaren met een bijstandsuitkering daarvoor kiezen. Het overgrote deel wil dolgraag werken, wil dolgraag bijdragen aan onze samenleving, die bijstand is echt geen vetpot’. D66 gaat ervoor knokken om dat besef terug te brengen. Wij zien en spreken mensen die zich suf solliciteren, maar niet aan de bak komen omdat hun CV niet voldoet. Hun opleiding sluit niet aan op wat de arbeidsmarkt vraagt of er spelen problemen in de privé sfeer.

Die problemen moeten we oplossen. Daarom zet D66 de komende periode in op hervorming van de bijstand. Belangrijke punten zijn dat wij gaan voor duurzame uitstroom uit de bijstand. We zetten in op langdurige opleidingstrajecten. Zo kunnen Dordtenaren die zijn geschoold in een beroep waar nu nauwelijks werk in is, zich laten omscholen. Dit geldt ook voor 50+’ers, specifiek voor hen willen we ook maatwerk, waarbij werkgevers worden gestimuleerd hen in dienst te nemen. Daarnaast moet het voor bijstandsgerechtigden makkelijker worden gemaakt, zo mogen bijstandsgerechtigden voortaan een groter gedeelte van hun zelf verdiende inkomsten houden en moet de verrekening van inkomsten uit parttime en tijdelijk werk makkelijker en soepeler. Tot slot willen we ook een actiever beleid voor Dordtenaren voor wie een betaalde baan, (nog) te hoog is gegrepen. Alle Dordtenaren kunnen namelijk een waardevolle bijdrage leveren, met werkgevers werken we aan het creëren van die passende werkplekken!