Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 april 2018

Reactie op advies informateur

Bericht van fractievoorzitter Kevin Noels aan de leden:

Democraten,

Inmiddels hebben jullie waarschijnlijk ook gehoord dat de informateur, onze oud burgemeester Peter van der Velden, heeft laten weten dat hij het voortzetten van de huidige coalitie, de meest realistische en stabiele coalitie vindt voor de komende vier jaar. De coalitie heeft dan een meerderheid van plus 2. Krap, maar niet onoverkoombaar. Om de coalitie van meer getalsmatig comfort te voorzien, kijkt de informateur naar de VSP voor gedoogsteun, in ruil voor programmatische inbreng.

Het advies van de informateur leidt ertoe dat CDA, VVD, BVD en CU-SGP nu aan zet zijn, zij gaan een eerste poging wagen om een coalitie te smeden, al dan niet met gedoogsteun van de VSP. Hoewel dit slechts een voorlopige tussenstand is, kunnen wij niet anders dan onze teleurstelling uitspreken. Wij denken dat het goed voor de stad zou zijn geweest als wij na een afwezigheid van 20 jaar weer verantwoordelijkheid zouden kunnen nemen in het college van Burgemeester en Wethouders.

Wij zouden nieuw elan toe kunnen voegen aan opeenvolgende periodes van conservatief en in zichzelf gekeerd stadsbestuur. Met ons optimisme, ons lef en onze daadkracht, kunnen we de stad echt een stap vooruit laten zetten. Ons programma zou iets hebben toegevoegd op thema’s die de huidige coalitie heeft laten liggen. Denk daarbij aan typische D66 punten als een veel transparantere bestuursstijl, duurzaamheid, de energietransitie, kansenongelijkheid, armoede en de groei en bloei van onze stad!

Wij kunnen ons voorstellen dat u net als wij teleurgesteld bent in dit eerste advies van de informateur. Zeker omdat u ons bij de laatste algemene ledenvergadering, duidelijk hebt laten weten dat u graag zou zien dat D66 weer onderdeel uit gaat maken van de coalitie. Helaas is het nu niet zo gelopen, aan onze inzet heeft het niet gelegen. We hebben meermaals intensief gesproken met de informateur, met de huidige coalitiepartijen en met mogelijk nieuwe coalitiepartners.

De conclusie van alle gesprekken met de informateur is dat de coalitiepartijen elkaar vasthouden en ondanks door ons geopperde andere varianten (bijv. over links met GroenLinks) niet bereid zijn elkaar los te laten. Er is simpelweg geen 5e partij nodig om een meerderheid te vormen en dat is er de hoofdreden van dat wij nu niet aan de formatietafel zitten. Natuurlijk had men idealiter een iets ruimere meerderheid gezien, maar die zou wel ten koste gaan van andere zaken. Zo is er consensus over een compacter bestuur (max 5 wethouders) en wil men er wel een mooie bestuur portefeuille uitslepen, die kansen zijn allemaal groter met 4 dan met 5 partijen in een coalitie.

Wij sluiten helemaal niet uit dat in een later stadium blijkt dat we toch nodig zijn, omdat de partijen er zonder ons niet uitkomen of omdat zij getalsmatig toch een grotere meerderheid in de coalitie willen hebben. Dan is onze boodschap wel helder: We willen absoluut verantwoordelijkheid nemen, maar de onderhandelingen beginnen als wij later aansluiten opnieuw ‘wij tekenen niet bij het kruisje’. Wij sluiten alleen aan in een coalitie waarin we vanuit de coalitie het verschil kunnen maken voor de stad. Dat houdt echt in dat de anderen dan programmatisch echt moeten inleveren. Met ons optimistische en progressieve verkiezingsprogramma hebben we namelijk een andere koers voor ogen met onze stad dan deze 4 conservatieve partijen hebben.

Wat het ook wordt coalitie of oppositie, we gaan vier mooie jaren tegemoet.

Hartelijke groet, mede namens de fractie,

Kevin Noels.