Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 april 2018

Zorgen over veiligheid Staart-Oost bij calamiteiten

Voor inwoners van Staart-Oost (Merwedepolder) en werknemers van bedrijven in het gebied is in geval van een calamiteit bij bijvoorbeeld één van de chemische bedrijven het hebben van een goede calamiteitenroute cruciaal. Nu is het zo dat mensen die het gebied willen verlaten en hulpdiensten die het gebied moeten betreden allen via dezelfde weg  (Baanhoekweg) worden geleid. Een onwenselijke situatie want deze weg kan bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen en een bepaalde windrichting ontoegankelijk zijn.

Reeds in 2013 heeft de veiligheidsregio geadviseerd om te voorzien in een calamiteitenroute, bijvoorbeeld via de fietsbrug tussen de Staart en Stadspolders. Tot op heden lijkt er niet te zijn voorzien in deze route. Om die reden heeft D66 hier aandacht voor gevraagd bij het college. Eelco de Vos, Burgerraadslid voor D66: “De mix van chemische industrie en woningen maakt dat we extra oog moeten hebben voor de veiligheid van de Staart-Oost. Ogenschijnlijk lijkt er niets gebeurt met het advies van de veiligheidsregio uit 2013. Wij willen dat dit onderwerp de volle aandacht heeft van de gemeente. Zeker gezien de komende werkzaamheden aan de N3, waarbij de hulpdiensten een extra uitdaging zullen krijgen om aanrijdtijden te halen.”


Voor de volledigheid hierbij de art. 40 vragen:

De veiligheidssituatie rondom de chemische industrie op de Staart, specifiek Merwedepolder, heeft continu onze aandacht. Ons zijn vragen gerezen over het al dan niet beschikbaar zijn van een calamiteitenroute en hebben ter verduidelijking de volgende vragen aan de wethouder:

 1. Bent u bekend met het in het bestemmingsplan van de Staart opgenomen advies van de veiligheidsregio om te voorzien in een calamiteitenroute? (pagina 42: “De Veiligheidsregio adviseert om de spoorbrug over de Beneden-Merwede (Baanhoekbrug) en/of de spoorbrug over het Wantij/fietsbrug Kors Monsterpad geschikt te maken als calamiteitenroute.”)
 2. Bent u het met ons eens dat een enkele ontsluitingsweg in geval van calamiteiten onwenselijk is en voor gevaarlijke situaties kan zorgen?
 3. Is er na dit advies van de veiligheidsregio daadwerkelijk voorzien in een calamiteitenroute zoals genoemd in vraag 1?
 4. Zo niet:
  1. Kunt u aangeven waarom hier sinds 2013 nog niet in is voorzien.
  2. Hoe kijkt u aan tegen de veiligheid van inwoners en werknemers van bedrijven in het gebied in geval van calamiteiten?
  3. Welke maatregelen treft u om de veiligheid van inwoners en werknemers van bedrijven in het gebied te vergroten?
 5. Vanaf volgend jaar staan er grootschalige werkzaamheden gepland op de N3. Grote verkeersoverlast in de stad lijkt onontkoombaar. Welke maatregelen worden er al dan niet samen met hulpdiensten getroffen om te zorgen dat aanrijdtijden voor het genoemde gebied worden gehaald?