Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 juni 2018

D66 krijgt het voor elkaar

Afgelopen dinsdag was de laatste Dordtse gemeenteraadsvergadering voor het reces. We hebben als raad het besluit genomen om de kapotte klimaatinstallatie in het energiehuis te maken en het eindelijk mogelijk gemaakt dat ons eiland een vijfde windturbine krijgt… dat is goed nieuws voor de stad! Zorgelijk is echter weer dat het als het aan het CDA, CU-SGP, VVD en Beter voor Dordt ligt, dit ook meteen de laatste windturbine is. Zoals u van ons mag verwachten, zullen we deze aartsconservatieve partijen duidelijk maken dat meer nodig is.

Verder stond de kaderbrief 2019 op het programma. De behandeling hiervan hebben wij gebruikt om het college als opmaat naar de begroting 2019 een aantal mooie ambities mee te geven. We missen op het sociale en op het duurzame vlak namelijk nog al wat ambities. Op het duurzaamheidsvlak hebben we twee moties binnengehaald. Het college moet een concrete doelstelling voor deze collegeperiode ontwikkelen, waarmee de ambitie ‘Dordt energieneutraal in 2050 dichterbij komt. Ook moet het college een doelstelling ontwikkelen waarmee het gebruik van de fiets voor afstanden onder de 5 kilometer wordt gestimuleerd. Ambities die essentieel zijn om onze stad bereikbaar en gezond te houden!

Ook op het sociale vlak zaten we niet stil. We brachten 4 moties in die het college ertoe opriepen om werk te maken van burgerparticipatie, kinderarmoede krachtig te bestrijden, gelijke kansen voor alle kinderen te bevorderen en discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen! Moties die bijdragen aan ons ideaal: Een stad waarin iedereen mee doet en waarin iedereen dezelfde kans heeft op een mooi leven. De motie rondom burgerparticipatie is samen met GroenLinks binnengehaald. Helaas haalden de overige moties het niet in de raad. Wel peuterden we een aantal toezegging los, zo wordt onze inbreng met betrekking tot armoede en gelijke kansen meegenomen in de beleidsontwikkeling en gaat de wethouder zich verdiepen in (arbeids)discriminatie en organiseert hij daarover een rondetafelgesprek met belangengroepen en werkgevers.

Kortom we hebben weer stappen gezet, maar we zullen dit conservatieve college op het gebied van de duurzaamheid en het sociale beleid, voortdurend scherp moeten houden!

Een succesvolle raadsvergadering zo net voor het reces!