Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 september 2018

De woonvisie: Zorgvuldigheid gaat voor snelheid

Afgelopen dinsdag werd er in de commissie fysieke leefomgeving gesproken over de woonvisie. De ambitie is groot! 10.000 woningen wil Dordrecht bouwen waarvan 4.000 de komende 4 jaar. Waar gaan we die woningen bouwen? Wat vinden we met zijn allen belangrijk als we de stad van de toekomst vormgeven? De notitie vanuit het college bleef hier vaag over.

De basis van de notitie over de woonvisie is een globaal vlekkenplan. Alleen was die zo globaal dat we in een gebied vanaf half Zwijndrecht tot aan het zuiden van Dordrecht 6.000 woningen in de spoorzone gaan bouwen. 500 woningen – volgens het vlekkenplan – in ons historisch centrum en nog eens 3.000 woningen in een gebied op de Staart waar ook het Wantijpark en de Spaarbekken op staat ingetekend. Wij hebben aangegeven niet uit de voeten te kunnen met deze informatie en hebben de wethouder verzocht veel specifieker te zijn.

De vraag die volgens ons centraal moet staan is: ‘Welke stad willen we zijn in 2030?’ Wat D66 betreft bouwen we in het midden en hoger segment, maar zorgen we er ook voor dat we het aantal sociale huurwoningen in onze stad op peil houden. Ook moet er voldoende aandacht zijn voor starters en er moet ambitie zijn om studenten aan onze stad te binden. Maar de uitdagingen waar we als stad voor staan zijn breder. Hoe zorgen we voor goede bereikbaarheid? Hoe zorgen we dat de nieuw te bouwen woningen een bijdrage leveren aan de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn? Hoe gaan we om met de klimaatveranderingen en het water op ons eiland? Hoe zorgen we dat we naast verdichten ook voldoende groen in onze stad behouden?

Vragen genoeg! Nu de antwoorden nog. 16 oktober staat dit thema weer op de agenda in de commissie fysiek. Hopelijk met veel meer informatie en een goede inhoudelijk discussie over hoe mooi en krachtig Dordrecht in 2030 kan worden.

 

Eelco de Vos

Burgerraadslid D66 Dordrecht