Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 oktober 2018

Het energiehuis en ons Dordtse poppodium!

In de commissie sociaal van 16 oktober hebben we een debat over het Energiehuis en ons poppodium Bibelot. De vraag ligt voor of we als Dordtse gemeenteraad de subsidie aan Bibelot willen verhogen en krediet beschikbaar willen stellen voor de vervanging van een tribune en voor onderhoud en vervanging van theatertechniek (structureel).

Wij vinden dat we met het Energiehuis een geweldig cultureel hart in onze stad hebben. De allure spat van het gebouw af. Dat leidt weleens tot de vraag of wij met het Energiehuis niet een te grootse culturele instelling in onze stad hebben. Als we het Energiehuis beschouwen als het culturele hart van Dordrecht, dan kan dat zo zijn. Wij geloven echter dat het Energiehuis kan uitgroeien tot het culturele hart van de Drechsteden. Daarmee kan het een krachtige drager zijn van de groeiambities die wij hebben als stad en regio!

Dat vraagt wel investeringen, allereerst structureel 138.000 euro voor poppodium Bibelot. Ons poppodium heeft veel capaciteit en potentie, maar dat kan niet worden benut omdat het ontbreekt aan budget voor marketing, programmering en personeel. Het personeel maakt er het beste van en zorgt dat Bibelot met beperkte middelen, bokst boven haar gewichtsklasse. Wij willen Bibelot de kans geven om stevig door te ontwikkelen en echt iets te bieden aan jongeren in onze regio. We zullen dus instemmen met de verhoging van de subsidie.

Over de vervanging van de tribune hebben we nog twijfels. Het lijkt logisch de tribune zat in het eerste plan, blijkt niet te voldoen, dus moeten we hem vervangen. Wij willen hem iets anders aanvliegen. We hebben liefst 8 theaterzalen (Energiehuis en Kunstmin) in onze stad. Missen we nu echt programma en dus inkomsten doordat de tribune niet voldoet? Zijn er geen andere opties, bijvoorbeeld het schrappen of permanent laten staan van de tribune, zodat een ‘goedkope zaal’ ontstaat die ook geschikt is voor culturele initiatieven met weinig financiële armslag…

Tot slot worden forse bedragen gevraagd voor vervanging en onderhoud van theatertechniek. We wisten dat dit eraan zat te komen. Alle techniek is immers uit de bouwsom gefinancierd en daarna zijn er geen reservering getroffen. Toch kunnen wij niet zondermeer instemmen. Ons wordt niet helder waar het gevraagde bedrag op is gebaseerd. Wij willen voor besluitvorming een totale schouw van de benodigde theatertechniek. Wat is vanuit de inhoud geredeneerd nodig? Wat hangt en staat er nu?  Hoelang gaat het nog mee? En hoeveel euro’s zijn er nodig om dat te vervangen? Vervolgens  willen we een voorstel waarin organisatorisch en financieel helder wordt wie verantwoordelijk wordt voor onderhoud en vervanging (financieel) van theatertechniek.

Kevin Noels, raadslid D66 Dordrecht