Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 oktober 2018

Vragen technische storingen Merwedebrug

D66, PvdA en VVD Dordrecht dienen gezamenlijk artikel 40 vragen in over de steeds terugkerende technische storingen aan de Merwedebrug die de N3 tussen Dordrecht en Papendrecht verbindt.

De Randweg Dordrecht (N3) is een belangrijke weg voor het “lokaal” verkeer dat tussen verschillende Dordtse wijken beweegt. Daarnaast is het een veel gebruikte verbinding tussen de A15 en A16 en daarmee van groot belang voor de bereikbaarheid van Dordrecht en haar randgemeenten. De afgelopen periode worden er veel storingen gemeld, die onmiddellijk tot grote verkeersopstoppingen en files leiden.

Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat de Merwedebrug pas in de periode 2024-2026 in aanmerking komt voor groot onderhoud. Deze onvoorspelbare verstoringen, gecombineerd met de aanstaande grootschalige renovatie van de N3, zullen tot nog grotere bereikbaarheidsproblemen gaan leiden. Met deze artikel 40 vragen hopen D66, PvdA en VVD meer duidelijkheid te krijgen over de terugkerende problemen en aandacht voor het structureel oplossen van de oorzaken ervan.