Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 oktober 2018

Begroting 2019: Doen we het goede voor de stad?

Vandaag is de eerste begroting van deze collegeperiode besproken. Het college begon met ambitieuze doelstellingen, denk maar eens terug aan de gewenste 4000 woningen, de 4000 banen, de top 5 notering MKB-vriendelijkste gemeenten en aan het oplossen van de mismatch op de arbeidsmarkt. Deze coalitie wilde Dordrecht ‘toekomstproof’ maken.

Inhoudelijk is de begroting ambitieus. De komende periode wordt 30 miljoen eenmalig geïnvesteerd en vervolgens voor nogmaals ruim 6 miljoen euro nieuw beleid gemaakt. Dat geld komt voor een belangrijk deel terecht op het sociale domein, waar we voor zowel de Wmo als voor de Jeugdzorg binnenkort nieuw beleid vaststellen en druk bezig zijn met het armoedebeleid, dat inmiddels met de stad wordt uitgevoerd. De extra middelen bieden kansen om iets te doen voor Dordtenaren die (tijdelijk) extra investeringen nodig hebben.

Ook in het ruimtelijk-economisch domein (wonen en economie) zijn er forse investeringen, met name in het creëren van banen en in het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Wij zijn in principe voor de investeringen, maar we hebben wel een zorg over de wijze waarop tot deze investeringen wordt gekomen. Het college past een aantal boekhoudkundige trucs toe, zo wordt op een andere wijze afgeschreven op investeringen in wegen en wordt 30 miljoen gehaald uit de reserve onderwijshuisvesting. Daarmee ontstaat weliswaar tijdelijk ruimte op de begroting, maar de rekening daarvan volgt na 2022, wanneer de exploitatie toch al zwaarder wordt belast.

We zijn overigens wel over de extra investeringen. Er is nu financiële ruimte om de dingen te doen die goed zijn voor de stad en omdat de nog niet alles concreet is uitgewerkt, kan werk gemaakt worden van de belofte van intensieve samenwerking, waarin ruimte is voor ideeën en initiatieven. Voor ons is daarbij belangrijk dat de extra investeringen die we doen vanuit eenmalige middelen, ook daadwerkelijk bij moeten dragen aan het verdienvermogen van de stad.