Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 november 2018

Woonvisie: Welke stad willen zijn?

De vraag ‘Welke stad willen we zijn?’, staat centraal in het politiek café dat D66 op donderdag 13 december samen met PvdA, Groen Links en Gewoon Dordt organiseert. Ook stond deze vraag centraal tijdens de commissievergadering op 6 november. Daar spraken we over de eerste 4.000 woningen die het college de komende 4 jaar wil realiseren.

D66 heeft zorgen rondom de uitvoering van de woningvisie zoals we die nu hebben. Nu is het moment waarop we de stad van de toekomst kunnen inrichten. Het moment waarop we wijken meer divers kunnen maken, het moment waarop we de stad duurzamer kunnen maken en het moment waarop we de stad een stap vooruit kunnen laten zetten. Daar is een duidelijk visie voor nodig.

Tijdens de commissievergadering hebben we gepleit voor meer diversiteit in de wijken. D66 wil dat er gevarieerd en gedifferentieerd gebouwd wordt. Sociale huurwoningen- en koopwoningen in verschillende prijsklasses in één wijk. Leefbare wijken waarin elke Dordtenaar zijn plek kan vinden.

Een andere zorg die we hebben zit in de beschikbaarheid van de sociale huurwoningen. Zoals het er nu naar uitziet, komen we in 2031 uit op een afgesproken nul. Er zijn dan evenveel sociale huurwoningen gesloopt als nieuwgebouwd. We moeten alleen zorgen dat er in de tussentijd geen dip ontstaat in het aanbod. Dus dat er meer woningen gesloopt zijn dan nieuwgebouwd. Met een motie hebben we samen met de PvdA opgeroepen om het tempo van bouwen en slopen meer in lijn met elkaar te brengen en geen grote dip te laten ontstaan.

De lokale invulling van de woonvisie wordt op 18 december besproken in de gemeenteraad.

 

Durk Jan Tabak, Eelco de Vos

D66 Dordrecht