Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 november 2018

is de banen-ambitie toereikend voor onze groei?

Dordrecht is een mooie stad om erin te wonen. Als Dordtenaar wil je natuurlijk in je eigen stad wonen, maar ook graag werken. Maar hoe groot zijn de kansen dat je werk kan vinden in je eigen stad en niet uren hoeft te reizen naar je werk en terug? Om daar een antwoord op te vinden gaan we het aantal banen in Dordrecht vergelijken met Breda en Rotterdam en vooral met landelijke cijfers. Want alleen op die manier kunnen we zien hoe we als stad voorstaan.

Dordrecht is een krimpstad geweest. Dat betekent dat we qua inwonersaantal ingekrompen zijn of de laatste tijd redelijk stabiel rond de 118.000. Daaruit blijkt dat we als stad niet aantrekkelijk genoeg zijn om de eigen inwoners in de stad te houden of anderen naar onze stad te interesseren. Dat we niet genoeg woningen hebben speelt een rol, maar daartegenover staat dat de WOZ-waarde in Dordrecht aanzienlijk lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Er moet dus zelfs onder de extreme omstandigheden waarbij veel vraag is naar woningen, mogelijk moet zijn om een huis in Dordrecht te kopen. Maar dat effect blijft uit.

Wanneer we Dordrecht afzetten tegen landelijk gemiddelde en de twee grotere steden om ons heen, zien we eigenlijk de achterliggende reden van deze krimp. Er is gewoon niet voldoende werk in onze stad. Volgens CBS ligt ons gemiddelde op 711 banen per duizend inwoners in de leeftijd van 15-64 en landelijk ligt dat op 758 banen. Nog interessanter is de vergelijking met Breda en Rotterdam. In Breda zijn 842 banen per 1000 inwoners en in Rotterdam liefst 851 banen tegenover 711 in Dordrecht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen wegtrekken naar de omliggende steden. Wij als D66 vinden dat dat moet veranderen. Wij gaan daarom ons inzetten voor meer banen in Dordrecht. Alleen op die manier kunnen we zeker stellen dat onze stad blijft groeien en bloeien.