Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 9 december 2018

Dag- en nachtopvang van het Leger des Heils naar het Kromhout: er zijn geen simpele oplossingen

Er is de laatste weken veel te doen over de verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils. De huidige locatie aan de Dubbeldamseweg-Noord sluit en de dagopvang verplaatst naar de locatie waar nu al de nachtopvang  plaatsvindt, aan het Kromhout. Volgens het Leger des Heils en het college verbetert deze verhuizing de kwaliteit van de opvang. Dak- en thuislozen hoeven niet meer heen en weer te lopen en kunnen beter worden begeleid. Als D66 Dordrecht vinden we het belangrijk dat we goede opvang bieden voor deze groep kwetsbare mensen in onze stad. Toch hebben we ook zorgen over de buurt.

Overlast

De opvang leidt tot overlast in de buurt. Dit is een buurt waar de leefbaarheid al langer onder druk staat. In de commissie van 20 november en in directe gesprekken die we met bewoners hebben lopen de emoties hoog op. Bewoners voelen zich niet gehoord. Door uitspraken uit het verleden hebben ze geen vertrouwen meer in het bestuur en de politiek. Het helpt niet wanneer het Leger des Heils en het college zeggen dat de overlast (nauwelijks) zal toenemen. De buurt ervaart immers al heel lang overlast.

Geen simpele oplossing

We moeten in deze situatie zoeken naar een balans. Aan de ene kant hebben we een goede opvang nodig voor kwetsbare mensen. Aan de andere kant moet dat gebeuren op een manier die de leefbaarheid in de buurt niet te veel beïnvloedt. Er is geen simpele oplossing. We moeten ook niet doen alsof dat wel zo is. Partijen die oproepen dat het Leger des Heils verplaatst moet worden, verplaatsen alleen het probleem. Je kunt een probleem niet oplossen door het te verplaatsen. Het vertrouwen van buurtbewoners zal alleen maar verder dalen door dit soort uitspraken. Ze zijn al zo vaak teleurgesteld.

Werken aan vertrouwen

Op 11 december praten we in de commissie verder. Wij zullen het college dan oproepen om te werken aan het herstellen van het vertrouwen van de buurt. Daarvoor zijn wat ons betreft twee dingen nodig. Ten eerste moeten de oplossingen niet vóór de buurt maar mét de buurt bedacht worden. De nieuwsbrief met maatregelen tegen de overlast, die deze week naar buurtbewoners is gestuurd, is een begin. Maar wij hebben meer goede ideeën van buurtbewoners gehoord en wij willen dat die ideeën met hen onderzocht worden. In balans met wat goed is voor de mensen die gebruik maken van de opvang en met respect voor alle betrokken partijen. Er moeten concrete afspraken gemaakt worden en die afspraken moeten worden nagekomen. Alleen zo kunnen we het vertrouwen van de buurt terugwinnen. Ten tweede vragen we het college om een toekomstvisie op opvanglocaties te maken. Uit die visie moet blijken of het mogelijk is om  de opvang kleinerschaliger en beter gespreid over de stad te laten plaatsvinden. Dan weten buurtbewoners waar ze aan toe zijn en komt er zicht op een echte oplossing.