Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 december 2018

Op naar het nieuwe Spuikwartier en Huis van de Stad

In de commissievergadering van 11 december werd er gesproken over de gebiedsvisie Spuiboulevard en het nieuwe Huis van de Stad. Het gebied rond de Spuiboulevard zal de aankomende 10 jaar een drastische metamorfose ondergaan. Er zullen veel nieuwe woningen gebouwd gaan worden. Ook staat in dit gebied het nieuwe stadskantoor gepland. De nieuwe naam hiervoor is ‘Huis van de Stad’. In dit gebouw zullen ook de VVV en de bibliotheek hun intrek nemen. Het is mooi om te zien hoe deze plannen tot stand zijn gekomen, maar we hebben ook aandachtspunten.

Diverse partijen hebben meegedacht en meegedaan. De SpuiSafari en het Stadslab, die ten grondslag liggen aan de plannen, waren een groot succes. Wij zien dit als een vorm van participatie voor nu en de toekomst.

Wij zijn blij dat er een integraal plan is gemaakt voor het gehele gebied. Wonen, werken, parkeren, groen, water, verbinding met ov, verbinding met centrum en klimaat adaptatie, allemaal in één plan. Ook over het gevarieerd bouwen in het gebeid zijn wij verheugd.

Maar wij hebben ook aandachtspunten.

Hoe betrekken we jongeren bij dit gebied? Bij de SpuiSafari en het Stadlab waren maar weinig jongeren betrokken, wat is hun visie?

Vooralsnog wordt er gesproken over een autoluwe Spuiboulevard. Voor ons zou dit héél luw mogen zijn en misschien zelfs autovrij. Dit heeft echter wel gevolgen voor de Burgemeester de Raadtsingel waar nu al vaak file staat. Er moet goed gekeken worden hoe de doorstroom bevorderd kan worden in dit gebied, zeker als de Spuiboulevard geen doorgaande weg meer is.

Parkeren in bestaande garages is voor ons prima. Ondergronds parkeren zou kunnen, maar is heel kostbaar. Dit zou voor ons alleen mogelijk zijn als de ondergrondse garages, als in de toekomst minder vraag naar parkeren is, makkelijk een andere bestemming kunnen krijgen. Graag zouden wij zien dat aan de Weeskinderendijk ruimere parkeermogelijkheden worden onderzocht en dat vanaf de Weeskinderendijk de toegang tot het centrum aantrekkelijker wordt gemaakt.

Het loslaten van de parkeernormen in het gebied is voor ons niet direct een discussiepunt. Wat wel speelt is wat dit betekent voor de parkeerdruk voor de omliggende gebieden van de Spuiboulevard, waar al dan niet gratis kan worden geparkeerd.

Ook over het nieuwe huis van de stad hebben wij vragen en aandachtspunten. Het college schrijft dat alle opties voor de nieuwe locatie van een Huis van Stad onder de loep zijn genomen. Wij 
vragen ons af waarom dit de beste locatie is. Wij zouden graag een bredere argumentatie horen waarom voor deze plek is gekozen.

Ook willen we graag meer informatie over scheiden van kantoor- en publieksfuncties voor het nieuwe Huis van de Stad. Voor ons is het voor te stellen dat we de publieksfunctie op een goed bereikbare plaats in het centrum plaatsen, maar daar hoeft niet het volledige ambtenarenapparaat te zitten.

Als laatste willen wij benoemen dat er twee grote publieke instanties uit het centrum verdwijnen met de bouw van het nieuwe Huis van de Stad. De bibliotheek en het VVV. Dit zorgt voor leegstand en minder voorzieningen in het centrum. Eerder gebeurde dit al bij de realisatie van het Energiehuis. Toen verdwenen ook voorzieningen uit het centrum met leegstand tot gevolg. Wij zouden graag willen weten hoe de gemeente deze leegstand wil opvangen.

Wij blijven de plannen op de voet volgen en hopen dat het plan net zo’n vruchtbaar vervolg krijgt als het tot nu toe heeft gehad, zeker qua participatie!