Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 december 2018

Zorgen over mogelijk nieuwe uitstoot PFOA

Naar aanleiding van de laatste ‘stand van zaken Chemours’ brief van Gedeputeerde Staten Zuid Holland heeft D66 artikel 40 vragen ingediend bij het college. In deze brief wordt ingegaan op een lozing van PFOA die eerder dit jaar is geconstateerd. In deze brief wordt in het midden gelaten of deze lozing is ontstaan vanuit een historische vervuiling of omdat PFOA vrijkomt als restproduct van GenX.

Consultatie van specialisten in dit vakgebied heeft D66 inmiddels geleerd dat PFOA vrijkomend als restproduct van GenX een aannemelijk scenario is. Op 26 november heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat een wetgevingsoverleg gehad met de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In dit overleg werd onder andere gesproken over PFOA en GenX. In dit overleg werden specifiek vragen gesteld over PFOA als restproduct van GenX.

De artikel 40 vragen die gesteld worden door D66 gaan in op de waarschijnlijkheid van dit scenario. Mocht deze uitstoot van PFOA als restproduct ontstaan tijdens de productie met GenX, heeft D66 hier grote zorgen over. Specifiek op het vlak van de volksgezondheid.

Klik hier voor de artikel 40 vragen