Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 februari 2019

Help de Vrije Tuinder verhuizen

De Vrije Tuinder is een florerende en trotse volkstuinvereniging die vanaf haar oprichting in 1982 een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan ons Dordtse verenigingsleven. Sinds 1995 is de Volkstuinvereniging gevestigd aan de Reeweg Zuid. De verenging vervult daar een belangrijke rol, met name bewoners van Wielwijk en Crabbehof huren er hun volkstuin. In 2008 constateert de vereniging in de Wijkvisie Wielwijk dat zij niet langer is ingetekend en dat de gemeente deze locatie wil gebruiken voor woningbouw. Na intensief overleg en met vallen en opstaan, wordt uiteindelijk een nieuwe locatie gevonden aan de Domela Nieuwenhuisweg, maar goed zoals wel vaker bij dit soort dossiers ontbreekt het aan slagkracht in het gemeentebestuur.

De Vrije Tuinder is sinds 2008 bezig met de verhuizing naar de Domela Nieuwenhuisweg. In 2015 werd de motie Flora en Fauna unaniem aangenomen in de gemeenteraad. In die motie werd het college meegegeven dat een ‘zorgvuldige verplaatsing centraal dient te staan en dat er voldoende ondersteuning en tijd moet worden geboden’. Het college werd opgedragen ‘om de verhuizing goed te laten verlopen en faciliteren, waarbij de kwaliteit van de verhuizing en de inrichting van de nieuwe locatie centraal dient te staan’ Ook werd opgeroepen om in goed overleg afspraken te maken.

Sinds 2015 is er veel gebeurd, maar we kunnen niet zeggen dat gewerkt is aan een zorgvuldige verplaatsing met voldoende ondersteuning en tijd. De onderhandelingen lijken muurvast te zitten en uitgaande van onze gesprekken met De Vrije Tuinder, verloopt ook het contact niet voorspoedig. De vereniging zit in onzekerheid.Met een motie vreemd aan de orde van de dag, wilden wij in de raadsvergadering van 19 februari het college opdragen om voor 1 mei met een uitgewerkt voorstel voor de verhuizing te komen naar de raad. Helaas misten we de deadline voor het indienen van een motie vreemd aan de orde van de dag. We hopen dat het college desondanks voorspoedig aan de slag gaat met de verplaatsing en het contact met de Vrije Tuinder de komende maand intensiveert. De motie ligt in elk geval klaar voor de volgende raadsvergadering!