Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 februari 2019

Oplossing in zicht voor sportverenigingen?

In 2015 stelde de gemeenteraad de toekomstvisie sportparken vast. Daarmee werd ingezet op verplaatsing van verenigingen naar andere sportparken om zo ruimte vrij te spelen voor andere doeleinden (woningbouw). De sportverenigingen v.v. Dubbeldam, s.c. Movado en T.T.V. Dordrecht werken sindsdien op initiatief van de gemeente, al sinds medio 2016 zonder enig tastbaar resultaat aan een nieuwe gezamenlijke accommodatie ‘’De paraplu’’.

 

Net voor de zomervakantie 2018 bleek het plan te duur en kwam de voortgang opnieuw stil te liggen. In de raadsvergadering van september diende D66 Dordrecht daarom een breed gesteunde motie in om het college tot actie te manen, die motie trokken we uiteindelijk in omdat Wethouder Stam de toezegging deed om voor 1 december met een concreet voorstel voorzien van financiële dekking te komen. Kortom met een oplossing voor de verenigingen! Ook de deadline van 1 december 2018 werd niet gehaald.

 

Na een stevig debat dienden we op 18 december 2018 daarom opnieuw een motie in om tot een oplossing te komen voor de sportverenigingen. Ook deze motie werd breed gesteund door de gemeenteraad. Voor 1 maart 2019 moeten er uitgewerkte toekomstscenario’s voor de betreffende sportverenigingen liggen. Absolute ondergrens bij deze scenario’s moet zijn dat ze in overleg met de sportverenigingen worden opgesteld en een oplossing bieden voor v.v. Dubbeldam, s.c. Movado en T.T.V. Dordrecht.

 

Het college lijkt na jaren getreuzel een variant gevonden te hebben waar men het over eens is. De scenario’s worden in maart voorgelegd aan de gemeenteraad. De komende weken zullen wij de scenario’s kritisch bezien en ons oor te luister leggen bij de sportverenigingen zelf. Er lijkt in elk geval schot in de zaak te komen en dat was hard nodig!