Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 april 2019

communicatie verhuizing dagopvang kon beter

In de commissie van 17 april 2019 hebben wij gesproken over het proces rondom de verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils van de Dubbeldamseweg-Noord, naar de locatie waar nu al de nachtopvang plaatsvindt, aan het Kromhout. In de commissie is niet gesproken over de inhoudelijk argumenten voor of tegen de verplaatsing, maar is met name gesproken over het proces dat is doorlopen. Heeft het college de raad, omwonenden en andere belanghebbenden actief en juist geïnformeerd in dit proces?

Voorafgaand aan de commissievergadering heeft het college een feitenrelaas opgesteld. Dat feitenrelaas is wat ons betreft klip en klaar en laat zien dat er onvoldoende en te laat is gecommuniceerd met zowel omwonenden als de raad. Wij hebben waardering voor de reflectie van wethouder Heijkoop, die vrij onomwonden aangaf dat de communicatie naar bewoners en de raad anders had moeten lopen. Daarmee zeggen we overigens niet dat als de communicatie naar bewoners en raad op orde was geweest er per definitie een andere uitkomst was geweest. Het is balanceren, aan de ene kant hebben we een goede opvang nodig voor kwetsbare mensen, maar aan de andere kant moet dat gebeuren op een manier die de leefbaarheid in de buurt niet te veel beïnvloedt. Dat we er met betrekking tot de overlast voor de buurt nog niet zijn, is ons tijdens de behandeling opnieuw gebleken. We blijven ons dan ook inzetten voor betere communicatie met bewoners en voor het in overleg met hen komen tot maatregelen die de overlast terugdringen.

Daarnaast hebben wij in de commissie aangedrongen op bespreking van het feitenrelaas in de raad. Laten we er duidelijk over zijn, dat is omdat wij een politiek oordeel willen kunnen vellen over het (functioneren van het) college als het gaat om de wijze waarop zij omwonenden en de raad hebben geïnformeerd. Wij herkennen daarbij dat wethouder Heijkoop pas verantwoordelijk wethouder werd toen deze beweging al ruimschoots in gang was gezet. Vrij kort daarna is ook gecommuniceerd met omwonenden. Wij hechten eraan dat we het debat over de communicatie kunnen voeren met de voor deze beslissing verantwoordelijke wethouders en vinden het niet meer dan netjes dat ook de wethouder ruimtelijke ordening zelf kan reageren. Daarom hebben wij er in de commissie op aangedrongen dat we dit debat in de raad voeren op het moment dat de heer Sleeking weer terug is gekeerd van zijn ziekteverlof.