Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 april 2019

terugblik en vooruitkijken naar de jaarwisseling

We kunnen terugkijken op een jaarwisseling waarin de zaken de goede kant op zijn gegaan. Minder schade, minder geweldsincidenten en minder slachtoffers. Dit neemt echter niet weg dat ieder geval van schade, en ieder slachtoffer van vuurwerk, er natuurlijk 1 te veel blijft. We zien dat er veel financiële schade blijft, hulpverleners en ouders die bekogeld worden met vuurwerk en er waren meer klachten bij politie. Oud en nieuw is nog steeds het ‘feest’ waar de meeste incidenten plaatsvinden. Het is dus niet een feest voor iedereen. Bij een feest horen geen slachtoffers en geen schade.

Uit de enquête van AD blijkt dat 56% van de Dordtenaren een vuurwerkverbod wil. 52% van de Dordtenaren ruilt het zelf afsteken graag in voor een gemeenschappelijke vuurwerkshow. Dordrecht is daarmee één van de weinig gemeentes in Nederland die in meerderheid voor een vuurwerkverbod is

De lokale D66-fractie verwijst ook graag nog een keer naar het rapport van de Onderzoeksraad voor veiligheid met daarin de volgende suggestie: ‘Gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het ombuigen van de huidige risicovolle viering van de jaarwisseling naar een veilig feest voor iedereen, zoals door het organiseren van professionele vuurwerkshows.

Alles overwegend wil D66 graag:

  1. Voor de volgende jaarwisseling een systeem waarin, net als ten minste dertien grote gemeenten, burgers een vuurwerkvrije zone kunnen aanvragen. Een vrijwillige vuurwerkvrije zone houdt in dat burgers op eigen initiatief, en in overleg met de buren, een vuurwerkvrij gebied kunnen aanvragen bij de gemeente. Die levert dan de verbodsborden, maar handhaaft niet.
  2. Een gemeenschappelijke vuurwerkshow op het Drierivierenpunt tijdens oud en nieuw. Dit zou voor het eerst plaats moeten vinden op 1-1-2020. Dit is veel mooier, minder gevaarlijk en meer verbindend. Samen met onder andere Zwijndrecht en Papendrecht kan dit georganiseerd worden. Naar de kosten moet goed gekeken worden. Een schatting is nu nog moeilijk te maken, maar de kosten zullen door de drie gemeentes en eventuele sponsors gedragen moeten worden. Wij willen graag dat er een realistisch bedrag wordt opgenomen in de kadernota om, samen met Zwijndrecht, Papendrecht en sponsoren dit feest te realiseren.
  3. Het lonkend perspectief is inzetten op een stad waarin alleen een gemeenschappelijk vuurwerk is. Om de minderheid in onze stad tegemoet te komen willen we het afsteken van consumentenvuurwerk de aankomende jaren afbouwen. Dus een perspectief dat loopt van vuurwerkvrije zones die door de gemeente worden aangewezen, bewoners die zelf vuurwerkvrije zones mogen uitroepen naar het aanwijzen van zones waar wel vuurwerk afgestoken mag worden en zo door tot het helemaal de stad uit is…

De inzet voor de aankomende jaren blijft, en is, een vreugdevol en veilig feest voor iedereen!