Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juli 2019

Kadernota: Investeren in de toekomst

De financiën van de gemeente staan onder druk. Dat komt omdat we in het verleden met incidentele meevallers veel geïnvesteerd hebben in voorzieningen zoals de sportboulevard en het energiehuis en we nu vervangingsinvesteringen moeten doen. Daarnaast geven we structureel meer geld uit aan de (jeugd)zorg en ondersteuning, dan we van de Rijksoverheid krijgen. D66 maakt zich hier zorgen over, omdat het de financiële ruimte wegneemt om te investeren in de stad waar wij in geloven. Een groen en leefbaar Dordrecht, waarin niemand aan de zijlijn staat en alle kinderen opgroeien met een gelijke kans op een mooi en succesvol leven!

Groei is echt hard nodig.

Als we die financiële ruimte om te investeren terug willen, dan moeten we groeien. D66 staat dan ook pal achter onze groeiambities. Als grotere stad, ontvangen we meer inkomsten van de Rijksoverheid en neemt de draagkracht van voorzieningen, zoals het openbaar vervoer, de sport, het groen, onze horeca, de bioscopen en theaters toe. De kadernota beschrijft de plannen die het college heeft met Dordrecht voor 2020. We hadden dan ook een kadernota verwacht die de groeiagenda zou faciliteren. Helaas stellen de eerste plannen van het college ons toch wat teleur. Veel blijft zoals het was, terwijl de kadernota 2020 juist de groei van onze stad zou moeten faciliteren!

Investeer, maar wel met focus.

D66 kiest voor een inclusieve groeistrategie met drie thema’s: 1. Onze woningbouwambitie, waarbij we ook bouwen voor starters en jongeren. 2. Versterking van de economie door 2 miljoen vrij te maken om nieuwe bedrijven naar onze stad te trekken. 3. Investering van een miljoen om mensen perspectief te geven op de arbeidsmarkt. Daarnaast wil D66 dat alle Dordtenaren profiteren van de verkoop van Eneco. Dat betekent investeren in onderwijs, gelijke kansen en in een impuls voor buurten waar de woon- en leefkwaliteit onder druk staat.

Klik hier voor een volledige versie van onze algemene beschouwing.