Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 juli 2019

D66 stemt tegen de kadernota 2020

Eerder waren we al kritisch op de Kadernota 2020 (klik hier voor een nieuwsbericht over de eerste termijn). Die kritiek heeft er in de tweede termijn zelfs voor gezorgd dat we tegen de kadernota 2020 hebben gestemd. De kadernota is de voorloper van begroting en schetst op hoofdlijnen waar de gemeente in 2020 haar prioriteiten wil leggen. D66 kan zich niet vinden in deze plannen.

D66 staat pal achter de staat D66 pal achter de groeiambitie. Groei is nodig om onze financiën op orde te brengen en om voorzieningen in stand te houden. We zien dat het college rondom de woningbouwambitie in de basis de juiste stappen zet. Wij missen in de groeistrategie investeringen in onze stedelijke economie en in sociale en inclusieve groei en zien dat de beperkte financiële ruimte die er is, opgaat aan niet renderende investeringen.

D66 wil de economische ontwikkeling veel meer verbinden met onze groeistrategie. Mensen willen wonen waar er werk is en juist daaraan ontbreekt het. Het is essentieel dat wij de werkgelegenheid van de toekomst naar onze stad toehalen. En dat vraagt om investeringen. We dienden daarom een amendement in om de komende twee jaar, jaarlijks een miljoen euro te investeren. Dit plan haalde het spijtig genoeg niet. We kondigden daarom een initiatiefvoorstel aan, waarin we stevig ingebed in de Drechtsteden en samen met het bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstituten een ware innovatiehub in onze stad willen creëren.

Ons andere speerpunt was het werken aan sociale en inclusieve groei, zoveel mogelijk Dordtenaren moeten bijdragen en profiteren van onze groeistrategie. We gaven daarmee politiek een belangrijk signaal af. We vertelden een grote groep Dordtenaren die nu aan de zijlijn staan, dat zij er bij horen en dat er ook voor hen plek is in Dordrecht.

Met de nieuwe motie ‘’Niet uit elkaar groeien’’, riepen we het college op om te onderzoeken hoe de Eneco-middelen kunnen worden ingezet voor strategische investeringen in het sociaal domein. De motie vond het college te verstrekkend, maar er volgde wel een toezegging om te onderzoeken of dergelijke investeringen kunnen renderen. We dienden ook plannen in om Dordtenaren die de verbinding met de arbeidsmarkt zijn verloren weer perspectief te geven, maar die plannen sneuvelden omdat het college andere prioriteiten stelde.

Met de motie ‘’gelijke kansen voor alle Dordtenaren’’ boekten we een langverwacht succes. Al sinds het begin van deze raadsperiode maken wij ons hard voor een sterk antidiscriminatiebeleid, onze motie is aangenomen en op dit moment werkt het college hard aan een antidiscriminatiebeleid voor Dordrecht.

Inhoudelijk boekten we nog wat succesjes, maar over het algemeen was de behandeling voor ons teleurstellend. Zo’n kadernota is het resultaat van een zorgvuldige onderhandeling tussen wethouders en coalitiepartijen, iedere wijziging leidt tot spanning en daardoor zit het muurvast en was het debat toch vooral matig theater. Prachtige ideeën waar in de basis wisselende meerderheden voor waren, werden afgeschoten of niet eens ingediend. Dit is de oude politiek waar D66 zich tegen verzet.