Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 september 2019

Zorgen over toename dak- en thuislozen

D66 ontvangt steeds meer signalen dat er door een gebrek aan goedkope sociale huurwoningen mensen dak-of thuisloos raken. Het aantal dak- en thuislozen lijkt de afgelopen periode sterk gegroeid te zijn en een toenemend aantal mensen heeft een groot risico op dak- en thuisloosheid heeft. Verschillende ontwikkelingen lijken hierbij samen te komen. Door een sterke druk op de woningmarkt en het ontbreken van voldoende betaalbare sociale huurwoningen raken mensen eerder dak- of thuisloos. Voor D66 mag het ontbreken van betaalbare woningen nooit een reden zijn voor dak- of thuisloosheid. Bovendien kunnen dak- en thuislozen mogelijk niet snel genoeg doorstromen van opvang naar een eigen woning, waardoor ook de druk op deze voorzieningen toeneemt. Hetzelfde probleem lijkt zich voor te doen bij instellingen voor beschermd en begeleid wonen. Het ontbreken van goedkope woonruimte belemmert de doorstroom vanuit deze instellingen, waardoor wachtlijsten zouden kunnen stijgen. Dit is slecht voor deze Dordtenaren en een verspilling van maatschappelijk kapitaal.

Met bijgaande artikel 40 vragen probeert D66 dit onderwerp tot op de bodem uit te zoeken. Als dat nodig is, dan zullen wij het initiatief nemen om juist voor deze kwetsbare Dordtenaren te zorgen voor voldoende woonruimte. Bijvoorbeeld door woningbouwambities te herzien.

Klik hier voor de artikel 40 vragen