Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 november 2019

Onze inbreng bij de begroting: Anderhalf miljoen euro om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te jagen.

De economische ontwikkeling zorgt voor extreme krapte op de arbeidsmarkt. Dat zit de economische ontwikkeling inmiddels in de weg, maar tegelijkertijd is het voor Dordtenaren die nu niet aan de bak komen op de arbeidsmarkt, een unieke kans om opnieuw te kunnen participeren. Laat het even op u inwerken, zelfs nu nog zijn er bijna 4000 mensen met een bijstandsuitkering. Soms is dat gewoon nodig, als vangnet. Tegelijkertijd zien we ook dat er ongeveer 2000 mensen met een bijstandsuitkering zijn, die in potentie zouden kunnen werken. Ook zij verdienen het om zichzelf te ontplooien en om bij te dragen aan de samenleving. Beidt hen die kans!

Het spreekt dus ook voor zich, dat het voor D66 onbegrijpbaar is dat in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt, geen extra investeringen worden gedaan om mensen die de afstand tot de arbeidsmarkt zijn verloren, met extra aandacht, maatwerk en opleidingstrajecten weer aan het werk te helpen! Dat is nodig om het verdienvermogen van de stad te vergroten en Dordtenaren weer perspectief te bieden. Met de VSP en GroenLinks dienden we daarom een voorstel in om in totaal 1,5 miljoen euro vrij te maken om mensen weer perspectief te geven op de arbeidsmarkt.