Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 november 2019

Tweede Kamerfractie D66 bezoekt Drechtsteden & Gorinchem in het kader van de regiodeal

Vandaag bracht Rutger Schonis namens de tweede kamerfractie van D66 een bezoek aan De Drechtsteden en Gorinchem in het kader van de regiodeal (investeringsprogramma van het Rijk om samenwerking en economische groei in regio’s te bevorderen. Rutger Schonis (kamerlid), Trijntje van Es (Papendrecht), Marijke Gommans (Hendrik-Ido-Ambacht), Kevin Noels (Dordrecht) en Andre Flach (vicevoorzitter van het Drechtstedenbestuur) brachten een bezoek aan enkele parels in ons gebied, zoals Royal IHC, Bolidt en Royal Boskalis. Inzet bij de regiodeal is het binnenhalen van een investering van 40 miljoen om de economische groei en het welzijn in onze regio te vergroten.

De Drechtsteden en Gorinchem vormen met ruim 325.000 inwoners een belangrijk stedelijk gebied. Een regio met trotse inwoners, mooie historie en een sterk arbeidsethos, waar hard werken en pragmatisme de boventoon voeren. Wij zijn dé internationale toegangspoort tot de zuidelijke Randstad, met het water als verbindend element. Bedrijven die Nederland internationaal op de kaart zetten als waterland, hebben hun wortels in onze regio (Boskalis, Bolidt, IHC, Damen Shipyards en Oceanco) en ook het MKB levert een belangrijke bijdrage. De maritieme sector is technologisch hoogstaand en transformeert in hoog tempo. Onze sterke logistieke sector vervoert wat vanuit Rotterdam over de hele wereld wordt verscheept en veel van wat in Rotterdam vaart, wordt in onze regio gebouwd!

Onze regio heeft veel potentie en kansen, maar kent ook flinke sociaaleconomische opgaven. Vooral de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en een groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel, vraagt om inzet. Gerichte, ondersteunende maatregelen zijn nodig om talent aan te trekken en vast te houden, bijvoorbeeld door een aantrekkelijke woningmarkt te realiseren. Door de stagnerende ontwikkeling komen (groot)stedelijke voorzieningen onder druk te staan. We willen deze trend doorbreken. Dat vraagt om betrokkenheid, samenwerking en innovatief vermogen van onze bedrijven, instellingen en overheden. De samenwerking tussen de gemeenten en de provincie is sterk en een (financiële) impuls van het Rijk (regiodeal) kan zorgen voor versnelling. We zetten concreet in op drie pijlers:

  1. Human Capital: Het meest innovatieve MBO, hoger onderwijs naar de regio, leven lang ontwikkelen, doorontwikkeling de Duurzaamheidsfabriek (fieldlab).
  2. Innovatie: De wereldtop in de maritieme (smart & maak)industrie en technologie, is hier gevestigd. Investeringen zijn gericht op het versterken van het innovatiedistrict.
  3. Oeverontwikkeling: Unieke overlocaties bieden kansen voor woningbouw en voor de maritieme industrie die onze regio zo kenmerkt