Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 maart 2020

D66: Stop het recht op uitstoten van giftige stoffen

D66 heeft grote zorgen over de uitstoot van chemiebedrijf Chemours. Dordtenaren worden als decennialang blootgesteld aan zeer zorgwekkende stoffen. Voor alle Zuid-Hollanders is het belangrijk dat er schone grond, lucht en water is. Oók voor de inwoners van de Drechtsteden.

De fractie van D66 Dordrecht pleit voor een stevige aanpak. “Chemours moet transparant zijn over welke stoffen zij in producten gebruikt. Als we niet weten wat de effecten van die stoffen zijn, of als die niet overeenkomen met wat de nieuwe vergunning toestaat, moet deze niet worden verleend of worden ingetrokken,” zegt raadslid Paul Tiebosch. “Heel goed dat we samen met de Statenfractie optrekken om Chemours strengere milieuregels op te leggen.”

Statenlid Laura Neijenhuis riep het provinciebestuur op om het probleem bij de bron aan te pakken. “Wij vinden het belangrijk dat Chemours eerlijk en transparant is over de stoffen die worden verwerkt en uitgestoten. Alleen dát geeft inzicht in de risico’s voor mens, plant en dier. De discussie gaat nu vooral over handhaving van vergunningen, maar dat verzekert de inwoners van Dordrecht en Sliedrecht natuurlijk niet van de gezonde leefomgeving waar zij recht op hebben. D66 wil daarom dat het provinciebestuur nog verdergaat in het inperken van de vergunningen. Anders blijven bedrijven als Chemours het recht houden om te vervuilen.”