Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 mei 2020

Vacature fractiesecretaris

D66 Dordrecht

De fractie van D66 Dordrecht is op zoek naar een fractiesecretaris. Een mooie kans om ervaring op te doen in de werking van de lokale politiek en onze prachtige gemeente beter te leren kennen!

D66 in onze gemeente

Onze afdeling is bijna 150 leden groot en kent een grote groep actieve leden die zich inzetten voor het gedachtengoed van D66 in onze gemeente. Dat betekent niet alleen campagne voeren: wij organiseren regelmatig interessante discussieavonden over landelijke of lokale thema’s, avonden waarop de fractie input vraagt van haar achterban en ledenborrels.

De fractie

Onze fractie bestaat uit 4 raadsleden, in een raad van 39 raadsleden.

De fractie vergadert in regel op maandagavond. In schoolvakanties is er reces en zijn er geen vergaderingen.

De vergaderingen gaan over onderwerpen die in de commissies en in de raadsvergadering op de agenda staan. In de vergaderingen wordt het standpunt van D66 t.a.v. vastgesteld, worden voorstellen voorbereid en alle politieke ontwikkelingen besproken.

Wat verwachten wij van jou?

Als secretaris zorg je voor structuur in de aanloop en afronding van de fractievergaderingen. Inhoudelijke voorbereiding gebeurt door de fractieleden zelf. Jij zorgt dat de fractieleden tijdig hun agendapunten kenbaar maken, hun stukken ter voorbereiding aanleveren en maakt de agenda. Ook zorg je voor een helder verslag van de vergadering met duidelijke standpunten, afspraken en actiepunten van en voor de raadsleden.

Jij bent…

– Lid van D66 en woont in Dordrecht;

– Pro-actief: je komt met nieuwe ideeën en voorstellen;

– Assertief: je schroomt niet je inzichten te delen, feedback te geven en vindt het leuk om de fractie te verrassen met een andere kijk op de zaak;

– Sociaal vaardig: je maakt makkelijk contact en hebt een bovengemiddelde interesse;

– Planmatig en kunt goed organiseren.

Jij kunt en vindt het leuk om…

– Structuur aan te brengen;

– De fractie te ontzorgen;

– Samen te werken met de fractie, maar ook met andere D66 leden van de vereniging.

Jij hoeft geen…

– Ervaring te hebben in de politiek of als secretaris, die doe je hier juist op;

– Kenner te zijn van de gemeente, maar dit wel willen worden;

– Actief D66 verleden te hebben gehad. Dit mag, maar wij zoeken bovenal iemand die zich als persoon herkent in de bovenstaande beschrijving.

De totale belasting in tijd is tenminste één avond of dagdeel per week, maar dit kan in bepaalde perioden iets meer zijn. Meer initiatief wordt zeker gewaardeerd.

Voor deze functie is een kleine vergoeding beschikbaar, vanuit het fractiebudget.

Wil jij deze prachtige kans aangrijpen om kennis te maken met de lokale politiek, jouw gemeente beter te leren kennen, of ervaring op te doen als secretaris en wekt het bovenstaande jouw interesse?

Neem dan contact op met Ahmet Polat en/of Bastiaan Winkel voor een oriënterend gesprek.

Wellicht, tot snel, in het raadhuis!

 

De fractie van D66 Dordrecht

Contactgegevens

Ahmet (fractievoorzitter): 06-28432791, E: Ahmet.polat08@onemba.org

Simone (afdelingsvoorzitter): voorzitter@d66dordrecht.nl