Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 mei 2020

D66 Dordrecht roept het kabinet op: kom met meer steun voor de cultuursector

De gevolgen van de Coronacrisis worden sinds enkele weken zichtbaar. Wat de uiteindelijke impact zal zijn op ons land, is vooralsnog onzeker. Maar dat deze heftig zal zijn, staat wel vast. Wij zijn trots op de wijze waarop D66 als onderdeel van de regeringscoalitie de verantwoordelijkheid durft te nemen voor maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar ook met oplossingen komt om ons land door deze periode heen te helpen.

D66 Dordrecht vraagt de aandacht van het kabinet voor een sector, die dringend extra hulp nodig heeft: de cultuur.

“Kunst en cultuur zijn essentieel voor de Nederlandse samenleving. Het dient als bron voor creativiteit en houdt de samenleving een spiegel voor. Volgens D66 draagt een stevige en creatieve kunst- en cultuursector bij aan een open en verbonden Nederland.”

Dit citaat van de website van D66 is ons uit het hart gegrepen. D66 is een partij die de traditie heeft, op te komen voor kunst en cultuur.

Vanuit het kabinet heeft Ingrid van Engelshoven, naast de generieke maatregelen, gezorgd voor een sectorsteunpakket van € 300 miljoen, dat ten gunste komt van rijksinstellingen. Heel mooi natuurlijk. Maar om de vitale regionale kunst- en cultuursector elders in het land overeind te houden, is veel meer nodig. Theaters, musea, bibliotheken, poppodia, kleinere spelers in het cultuurveld (met niet alleen lokale, maar ook regionale functies): allemaal gaan zij de komende tijd hulp nodig hebben om faillissement en sluiting te voorkomen. Veelal hebben bovengenoemde instellingen de afgelopen jaren al door middel van cultureel ondernemerschap (vaak ten gevolge van bezuinigingen door de gemeente) goede resultaten geboekt. Hierdoor zijn zij wrang genoeg in deze crisis zwaarder getroffen, aangezien een deel van hun inkomsten wegvalt. En een herstel op korte termijn is helaas in veel gevallen niet waarschijnlijk.

Een culturele kaalslag (met uitstraling naar andere sectoren zoals horeca en detailhandel) dreigt, wanneer hier geen helpende hand geboden wordt. De schade die dan ontstaat zal impact hebben op meerdere generaties. Want ook cultuuronderwijs aan kinderen en jongeren zal hier langdurig onder lijden. De helpende hand die nodig is, is voor veel gemeenten financieel niet te dragen.

Daarom vragen wij jullie hulp. Het is nodig, dat er vanuit het kabinet een extra hulppakket beschikbaar komt. Geld, maar ook regelingen, specifiek bedoeld voor de culturele infrastructuur in de provincies en de vele gemeenten in ons land. De fractie van D66 is, zeker binnen deze regeringscoalitie, bij uitstek degene die zich hiervoor sterk maakt. Daar zijn wij blij mee, maar er is meer nodig. Daarom doen wij ook als Dordtse fractie een oproep aan het kabinet: Doe meer een een sterke kunst- en cultuursector!