Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 27 september 2020

Nieuwe bestemming Biesboschhal

De Biesboschhal is een historisch monument met een glorieus verleden. Als Dordtenaar zijn we trots op wat er tot 2000 hier is gemaakt. Het was tijd om Biesboschhal een nieuwe bestemming te geven die recht doet aan die historie.

D66 is voorstander dat de Biesboschhal, in huur of koop, een maatschappelijk economische rol krijgt in de stad. Dat wil zeggen dat we de Biesboschhal zien als de broedplaats voor creatieve bedrijven en onderwijsinstellingen met economische en maatschappelijke meerwaarde voor de stad. Een plaats waar veel ondernemers en onderzoekers laagdrempelig samenkomen om oplossingen te zoeken en te ontwikkelen voor de uitdagingen van nu en in de toekomst. Voorbeelden hoe dat al gebeurt hebben we vorige week gezien met liefst vijf insprekers:

  • Ondersteuning aan lokale en regionale strategieën op de grote transities: energie, circulair, klimaat, huisvesting, onderwijs, arbeidsmarkt, maritieme topregio en sociale herstructurering.
  • Versterking van competenties, verkrijgen van deelkwalificaties en aanbod van onderwijs als voorbereiding op de nieuwe economie en sectorale behoeften.
  • Vermindering van werkloosheid en afstand tot de arbeidsmarkt. Contextueel aanbod voor vroegtijdig schoolverlaters, drop-outs, thuiszitters en mensen die op dit moment niet of gedeeltelijk deel uitmaken van de arbeidsmarkt
  • Inzet van programma’s, die rechtstreeks bijdragen aan het ontwikkelen van Next Economy activiteiten in Dordrecht .

Samen met VVD hebben we dan ook het amendement De Route Naar Succes Voor De Biesboschhal ingediend om kaders te stellen voor een huur of verkoopproces waar iedere ondernemer de kans krijgt om zijn plan vorm te geven, met als doel dat die economische en maatschappelijke meerwaarde duidelijk naar voren komt.

Ook is D66 voorstander dat  René Siegfried die het Binnenvaartmuseum huisvest een plek krijgt bij de Biesboschhal. Dit schip dat bij deze werf is gebouwd, is tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met de hal. Die band willen we nu en in de toekomst behouden. Daarom hebben we samen met BVD, CDA, Gewoon Dordt het amendement Zekerheid Voor Leefwerf De Biesbosch & René Siegfried ingediend om dat zeker te stellen.

Beide amendementen hebben gehaald en nu is het aan de consortia om met goede plannen te komen. Als D66 wensen wij ze heel veel succes bij de voorbereiding en het ontwikkelen van hun plannen.