Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 december 2020

De omgevingsvisie van Dordrecht

1 januari 2022 gaat de omgevingswet in. Deze wet moet de regels voor omgevingsprojecten versimpelen. Een van de gevolgen hiervan is dat de bevoegdheid om omgevingsprojecten vorm te geven meer bij het college komt te liggen. De raad heeft dan ook beperkter de mogelijkheid er iets van te vinden. Sterker nog, ook het college is verplicht een vergunning te verlenen aan de ontwikkelaar als aan de eisen (van de visie) wordt voldaan. Nu moet elk project eerst nog langs de raad.

De invloed van de raad (en dus de inwoners van Dordrecht) wordt met deze wet verlegd naar de voorkant, in de vorm van de omgevingsvisie. Elke stad of regio moet een dergelijke visie opstellen. Heel kort samengevat is de omgevingsvisie de wensen, doelen en spelregels voor de ruimtelijke inrichting van in dit geval Dordrecht. Een omvangrijk en belangrijk stuk dus waarin de formulering van de ‘regels en eisen’ erg belangrijk is.

De visie van Dordt is inmiddels klaar in zijn 1.0 vorm, een eerste versie. Deze versie is nu voor inzage gepubliceerd. De raad en Dordtse inwoners mogen er nu iets van vinden.

In deze visie komen veel dingen samen, bv; de groenblauwe ambitie, de binnenstedelijke verdichting, de regionale energiestrategie, kortom alles wat met ruimtelijke inrichting te maken heeft.

Het huidige college spreekt veel mooie intenties uit over waar het heen wil met Dordrecht. Echter, lijkt de werkelijkheid met enige regelmaat weerbarstiger. Er wordt veel gesproken over meer groen en meer blauw en het vergroten van de leefbaarheid etc. Maar het komt erg beperkt terug in de projecten die voorbijkomen. Laten we maar zeggen; er wordt veel water bij de wijn gedaan om projecten daadwerkelijk van de grond te krijgen. Kennelijk sluit het een het ander uit bij dit college en er ligt nu eenmaal ook een ambitieuze groeiagenda, om maar een voorbeeld te noemen. Ook lijkt dit college soms een beetje last te hebben van een zesjes mentaliteit; net op tijd en net aan voldoende is prima. Zaak dus om de lat wat te verhogen, zodat een zesje wat meer ambitie krijgt.

De omgevingsvisie is de eerste aanzet om de leefomgeving van onze stad positief door te ontwikkelen. Belangrijk hiervoor is dan wel dat er een inhoudelijk goede visie ligt. Een die voldoende ruimte laat aan het college om zaken van de grond te krijgen maar tegelijkertijd voldoende kaders biedt om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid van Dordrecht toeneemt.

De D66 fractie wil dan ook graag de leden betrekken in de verdere totstandkoming van de omgevingsvisie. Wij zitten hierbij te denken aan een werkgroep en bv. een politiek café, waarbij we samen kunnen sparren en de visie van D66 op dit stuk verder kunnen uitwerken.

Ben jij geïnteresseerd om betrokken te raken hierin, laat het dan even weten en stuur een mail naar het bestuur. Verdere informatie over een (digitaal) café volgt later.

Wil je alvast meer weten dan kan je onderstaande websites eens bekijken voor meer info.

 

Vriendelijke groet,

Dirk Loekemeijer

Gemeenteraadslid D66 Dordrecht

 

https://groenblauwdordrecht.nl

https://www.omgevingswetdordrecht.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet