Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 februari 2021

Vacature(s) Burgerraadslid

Voor de fractie zoeken wij verbreding en ondersteuning van twee enthousiaste burgerraadsleden(voorheen: raadscommissielid)
Wie kan zich kandideren?

Leden van D66, woonachtig in de gemeente Dordrecht, mogen zich kandideren.

Algemeen profiel
• Teamspeler
• Toegewijd
• Initiatiefrijk
• Leergierig
• Zorgvuldig
• Betrouwbaar

Competenties
• Politieke sensitiviteit: het doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren en beschikken over verbindend vermogen.
• Analytisch vermogen: het vermogen een probleem te analyseren en te plaatsen in een breder perspectief.
• Oordeelsvorming: het vermogen een oordeel te vormen op basis van van de geraadpleegde informatie, dit oordeel te staven met argumenten en overtuigend mondeling over te brengen in het politieke debat.
• Netwerkgericht: het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen de politiek als binnen de stad en de dorpen, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om politieke doelen te realiseren.
• Betrokkenheid: je verbonden voelen met de ontwikkelingen binnen de gemeente en de intrinsieke motivatie voelen om samen met inwoners verder te bouwen aan Dordrecht.
Van een burgerraadslid wordt het volgende verwacht:
• Woordvoeringen namens de fractie van D66 in de informatiefase en de debatfase van het besluitvormingsproces.
• Actieve deelname aan de fractievergaderingen en overige fractieactiviteiten, zoals teamdagen, campagneactiviteiten en regionale (D66) bijeenkomsten.
• Proactief handelen om, gebruikmakend van verschillende raadsinstrumenten, je kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol te vervullen.
• Het lezen van (raads)stukken en het vergaren van informatie op het gebied van door aan jou toegedeelde woordvoerderschappen.
• Representatieve aanwezigheid bij activiteiten waar de D66 fractie wordt uitgenodigd.
• Het ondersteunen van de fractiebelangen in woord en gedrag.

De tijdsbesteding is minimaal 10 uur in de week. De intensiteit kan per week behoorlijk verschillen. De vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad vinden plaats op dinsdag en de fractievergaderingen op maandagavond.

Wat kan je van ons verwachten?
• Leuk en (politiek) gedreven team.
• Plek om unieke (politieke) ervaring op te doen.

Solliciteren?
Wil je solliciteren, dan ontvangen we graag de volgende documenten van je:
• Een brief met daarin je motivatie, affiniteit met de politiek, Dordrecht en het D66-gedachtegoed
• Een actueel cv

Na kandidaatstelling vindt er een selectie plaats op basis van de ontvangen brieven en cv’s. Hierna zullen de geselecteerde kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek met Ahmet Polat (fractievoorzitter), Paul Tiebosch (vice-fractievoorzitter) en Simone Filippini (voorzitter van de afdeling Dordrecht). De selectiecommissie doet vervolgens een voordracht aan de fractie. De fractie beslist (in meerderheid van stemmen) over de benoeming van het burgerraadslid.
Voor meer informatie over de vacature en/of werkwijze, kan je contact opnemen met Ahmet Polat (ahmet.polat08@onemba.org / 06-28432791). Graag de sollicitatie mailen naar fractie@d66Dordrecht.nl.