Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 september 2021

D66 Dordrecht doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Hetet bestuur van D66 Dordrecht heeft moeten concluderen dat er onvoldoende basis is om met succes aan herstel van vertrouwen binnen de afdeling te werken; herstel dat een positieve campagne en de totstandkoming van een stabiele fractie zou garanderen. We hebben daarom moeten constateren dat deelname van D66 aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 niet haalbaar is.

In de afgelopen periode is gebleken dat de gebeurtenissen uit het verleden onvoldoende zijn verwerkt. Dit gegeven maakt het niet mogelijk voor het afdelingsbestuur een positief advies te geven aan het Landelijk Bestuur (LB) over deelname. Daarmee hebben we onze doelstelling niet kunnen behalen en leggen wij onze bestuursfuncties neer.

Naar aanleiding van het terugtreden van het afdelingsbestuur neemt het landelijk bestuur het bestuur van de afdeling Dordrecht waar. Het landelijk bestuur heeft dit gemandateerd aan het regiobestuur. Dat betekent dat het regiobestuur, in opdracht van het landelijk bestuur, vanaf heden het bestuur in Dordrecht vormt.

De komende periode zal het regiobestuur gebruiken om tijd te nemen en een frisse start te maken. Hierbij wordt door het regiobestuur ingezet op verbinding en stabilisatie van de afdeling. Regiobestuursleden Peter Paul Lippinkhof en Rik van Woudenberg nemen het afdelingsbestuur waar.