Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 september 2021

In Memoriam: Jan Willem van Dongen

Op 26 september 2021 is D66-lid, Jan-Willem van Dongen, in Dordrecht overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Zieker dan hij ons, en misschien ook wel zichzelf, wilde doen geloven.

Jan-Willem is van grote betekenis geweest voor D66-Dordrecht en de gemeente Dordrecht. Hij vertelde met trots dat hij altijd D66 had gestemd, maar pas in 1986 lid van de partij is geworden. Vanaf 1996 tot 2011 heeft hij zijn stem D66 laten klinken in de gemeenteraad. De laatste 11 jaar was hij fractievoorzitter. In zijn eerste periode – als raadslid – maakte D66 een glorietijd door en maakte hij deel uit van een grote fractie van acht zetels. Daarna maakte de partij een langzame neergang van jaren door, wat resulteerde in één zetel na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Mede door de wijze waarop Jan-Willem zijn rol als raadslid vervulde en burgerraadsleden wist te coachen en te stimuleren kreeg hij hiervoor veel waardering van collega-raadsleden. Ook met één zetel, was de invloed van D66 op het bestuur van de stad groot. Zijn feitenkennis was groot, bij zijn afscheid uit de raad, werd gesproken over het vertrek van de “databank”.

Wij herinneren hem als intelligent, genuanceerd en integer, gericht op samenwerken en verbinden. Ook buiten D66 vervulde hij vele maatschappelijke functies.

In 2011 verlaat Jan-Willem de Dordtse politiek. Hij gaat de provinciale staten versterken. Hij bracht veel ervaring op gemeentelijk niveau in en trok enkele zware dossiers. In 2014 wordt hij gevraagd als wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hij mag dit tot 2015 combineren met zijn statenwerk. Als wethouder krijgt hij de zware taak om de financiën van de gemeente op orde te brengen. Door ziekte heeft hij de termijn niet vol kunnen maken. Hij keerde in 2018 terug naar Dordrecht en nam bij de gemeenteraadsverkiezingen de rol van lijstduwer op zich.

In zijn laatste Dordtse jaren trok hij zich steeds meer terug. Hij onderhield tot het laatst toe contact met enkele politieke vrienden. En gaf desgevraagd nog wel zijn mening. Zijn passie voor de partij is er altijd gebleven, alhoewel ook hij regelmatig zijn handen ten hemel hief als de partij in zijn ogen weer eens te rechts of te links was.

Treffender dan zijn familie het zegt op rouwkaart kunnen wij het niet omschrijven.

 

Maatschappelijk betrokken en empathisch.

Hij had altijd een hand vrij om uit te reiken.

“Na een bewogen leven met een lastig einde,

verlaat ik deze wereld in rust”

 

Jan Willem was Ridder in de orde van Oranje-Nassau en ontving in januari 2011 de erepenning van D66 uit handen van Aleander Pechthold.

Jan Willem van Dongen is 62 jaar geworden.

Peter Andersson

Hans Bloemen

Johan Borsten