Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 maart 2019 zaterdag 23 februari 2019 dinsdag 19 februari 2019
Help de Vrije Tuinder verhuizen

Help de Vrije Tuinder verhuizen

De Vrije Tuinder is een florerende en trotse volkstuinvereniging die vanaf haar oprichting in 1982 een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan ons Dordtse verenigingsleven. Sinds 1995 is de Volkstuinvereniging gevestigd aan de Reeweg Zuid. De verenging vervult daar een belangrijke rol, met name bewoners van Wielwijk en Crabbehof huren er hun volkstuin. In 2008 constateert…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 februari 2019
Samen zorgen voor het beste onderwijs

Samen zorgen voor het beste onderwijs

Op dit moment wordt in Dordrecht gewerkt aan de nieuwe onderwijsvisie. In het coalitieakkoord van de gemeente Dordrecht is opgenomen dat er met het onderwijsveld in de stad een ambitieuze onderwijsvisie wordt opgesteld. De totstandkoming wordt gerealiseerd in gezamenlijkheid met de stad en moet leiden tot een door de gemeente, scholen, peuter- en kinderopvangcentra opgestelde…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 1 februari 2019
D66 wil meer ambitie op Mobiliteit!

D66 wil meer ambitie op Mobiliteit!

Afgelopen dinsdag is in de commissie fysieke leefomgeving gesproken over de koersnota ‘mobiliteit’. Dit document geeft de ambities weer op mobiliteit voor de komende jaren. Wat D66 betreft mag deze ambitie omhoog en mogen er scherpere keuzes gemaakt worden! Gezien de groeiambities op het eiland willen we niet dat de spreekwoordelijke motor ervan vastloopt. En…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 16 januari 2019 donderdag 10 januari 2019 vrijdag 21 december 2018 vrijdag 14 december 2018 woensdag 12 december 2018
Aan de slag met het uitvoeren van de toekomstvisie sportparken

Aan de slag met het uitvoeren van de toekomstvisie sportparken

Tijdens de hamerraad van 11 december heeft de wethouder de gemeenteraad heel summier geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de toekomstvisie sportparken en meer in het bijzonder over de bouw van een nieuw sportcomplex voor de verenigingen V.V. Dubbeldam, Tafeltennisvereniging Dordrecht en Movado. Deze verenigingen en daarmee vele Dordtse sporters verkeren al jaren…

Bekijk nieuwsbericht