Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 30 januari 2011
Sluiting Derde Merwedehaven

Sluiting Derde Merwedehaven

D66 heeft onder protest ingestemd met de vervroegde sluiting van de vuilstort de Derde Merwedehaven. Onder protest, omdat een aantal risico’s niet is geborgd. We wilden in het contract meer voorwaarden vastgelegd hebben over de te storten stoffen zoals asbest en minerale olie, de nazorg en de herinrichting. Het college gaf aan hier wel over…

Bekijk nieuwsbericht

Grote opkomst verwacht voor tweede politiek café D66 Dordrecht

Tijdens dit tweede politiek cafe staan het regeer- en gedoogakkoord ter discussie. Henk Wesseling zal zijn licht over deze akkoorden laten schijnen. Henk heeft alle akkoorden sinds WOII onderzocht en gekeken hoe problemen en oplossingen beschreven staan. Hij legt daarin de verbinding naar de staat van onze samenleving. Vragen die aan de orde zullen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 24 januari 2011
Besluitvormingsproces rond Biesboschhal onvolledig

Besluitvormingsproces rond Biesboschhal onvolledig

Op 16 november 2010 is het raadsvoorstel: “Instemmen metbesluitvorming tijdelijk gebruik Biesboschhal” besproken in de Dordtsekamers en is daarna teruggekomen als hamerstuk in de gemeenteraad van 23 november 2010.N.a.v. van de gemeenteraad van 23 november 2010 heeft de raad de brief: “Aanvullende financiële informatie mbt de Biesboschhal” ontvangen.Onvolledig geïnformeerdDe aanvullende financiële informatie lezende verbaast het…

Bekijk nieuwsbericht

D66 geschrokken risico voor tijdelijk gebruik Biesboschhal

Op 16 november 2010 is het raadsvoorstel: “Instemmen met besluitvorming tijdelijk gebruik Biesboschhal” besproken in de Dordtse kamers en is daarna teruggekomen als hamerstuk in de gemeenteraad van 23 november 2010. D66 geschrokken van de bijkomende risico's voor het tijdelijk gebruik Biesboschhal. Het risico is naar voren komen uit aanvullende…

Bekijk nieuwsbericht
Sluiting Derde Merwedehaven

Sluiting Derde Merwedehaven

In de commissievergadering heeft D66 verheugd gereageerd op de voorgenomen vervroegde sluiting van de stortplaats Derde Merwedehaven maar ook aandacht gevraagd voor zorgvuldig afhechten. Juridische toets Tot op heden kunnen we niet beoordelen of er een juridische toets is gedaan. Verder mag de omschrijving over het niet storten van onverpakt asbest…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 12 januari 2011 donderdag 30 december 2010
Strooibeleid

Strooibeleid

In 1e  reactie op de door D66 gestelde vragen over het strooibeleid gaf wethouder Rinette Reynvaan aan dat het geheel ligt aan de leverantie van strooizout, dat op zich laat wachten. Nelleke de Smoker attendeerde de wethouder op een uitspraak van Netwerk in de media, dat onvoldoende opslagcapaciteit van het…

Bekijk nieuwsbericht