Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 december 2009 zondag 6 december 2009

ECO-Dordt/D66: Inzetten op nieuw beleid

De eindverantwoording van deze collegeperiode is besproken. Positief vinden we dat er veel projecten eindelijk in uitvoering zijn. Minder tevreden zijn we over de vertraagde tijdsplanning, steeds bijgestelde begrotingen en uitgestelde besluiten. Daar werd volgens ons door het college minder over gemeld. Verantwoorden is immers ook datgene zeggen wat minder goed is gegaan.We onderschatten het…

Bekijk nieuwsbericht

Conclusie algemene beschouwingen 2009

ECO-Dordt/ D66 heeft waardering voor de duidelijkheid van deze begroting 2010  maar mist er een antwoord in op de ontwikkelingen die zich voordoen in de economie van het land en rondom het gemeentefonds. Er wordt rustig doorbegroot. Wij zijn van mening dat er nog eens scherp gekeken moet worden naar de uitgavenkant en de effectiviteit…

Bekijk nieuwsbericht

Aanpak vroegtijdig schoolverlaters scoort onvoldoende

In de programma begroting 2010 geeft het college aan goede resultaten geboekt te hebben op het gebied van vroegtijdig schoolverlaten. De fractie van D66 zette hierbij de nodige vraagtekens. Beleid scoort onvoldoende Het  aantal vroegtijdig schoolverlaters is, volgens wethouder van Steensel weliswaar in 4 jaar van 1500 naar 1000 teruggelopen,…

Bekijk nieuwsbericht

D66 zet kantekeningen bij energiebeleid Dordrecht

In september heeft het college haar energiebeleid gepresenteerd voor de periode 2009 tot 2013. De belangrijkste doelstellingen van dit beleid zijn 5% duurzame energieopwekking in 2013 & 3 % energiebesparing per jaar. Het college stelt  oplossingen voor als; inkoop van groene energie energiebesparing op de openbaren…

Bekijk nieuwsbericht

Kandidatenlijst D66

D66 heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Dordrecht vastgesteld. Jan Willem van Dongen is door de leden gekozen als lijsttrekker. Op plaats 2 is Nelleke de Smoker gekozen en de 3e plaats wordt bezet door Paul Tiebosch.De leden hebben zich met deze uitslag ondubbelzinnig uitgesproken voor een voortzetting van het succesvolle samengaan van D66…

Bekijk nieuwsbericht

Kaas gegeten van Europa?

Op vrijdagmorgen 23 mei deed het D66 campagneteam voor de Europese verkiezingen de binnenstad van Dordrecht aan. Het team werd tegen de middag versterkt met onder andere Europees lijsttrekker Sophie in 't Veld en Tweede-Kamer fractievoorzitter Alexander Pechtold. Ook de twee Dordtse raadsleden van Eco-Dordt / D66, Jan-Willem van Dongen en Nelleke de Smoker, waren…

Bekijk nieuwsbericht

Bundeling krachten D66 Dordrecht en ECO-Dordt

Sinds 1 mei 2009 hebben D66 Dordrecht en ECO-Dordt de krachten gebundeld. Tot aan de verkiezingen van maart 2010 werkt de nieuwe fractie verder onder de naam ECO-Dordt/D66. De fractie gaat de verkiezingen in als één lijst en zal na de verkiezingen verder werken onder de naam D66. U kunt op de link klikken om de samenwerkingsovereenkomst te…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 9 november 2009

Schil west

Het college heeft de aanpassing van het bestemmingplan voor Schil West op de agenda gezet. Dit is het gebied dat wordt omsloten door Spuiboulevard, Blekersdijk, Burgemeester de Raedtsingel, Achterhakkers. Hierin zitten twee belangrijke aanlooproutes voor de binnenstad: Spuiweg en Johan de Wittstraat. Voor de verkeersafwikkeling is de Singel van belang. Samen met Schil Oost is…

Bekijk nieuwsbericht