Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

AAV1: Deelname verkiezingen en gekoppelde besluiten

Woensdag 13 januari 2021 in de Ontmoetingskerk

Bij de eerste AAV van 2021 staan belangrijke besluiten op de agenda over de deelname van D66 Dordrecht aan de verkiezingen.

 • Deelnamebesluit (HR 6.11 en 6.12) 
 • Gekoppelde besluiten en vaststellingen m.b.t. de interne verkiezingen: 
  • conceptprofielen voor de lijsttrekker en overige kandidaten 
  • aanvangs- en sluitingstijdstip kandidaatstelling en stemming lijsttrekker en overige kandidaten 
  • benodigd aantal ondersteuningsverklaringen voor kandidaatstelling lijsttrekker 
  • minimum percentage vermeldingen voor overige kandidaten voor plaatsing op de definitieve lijst 
  • maximaal aantal kandidaten op de lijst 
  • hoogte afdrachtregeling 
  • aantal en criteria lijstduwers dat het bestuur kan toevoegen 
  • Instellingsbesluit voor het bepalen van de lijstadviescommissie
  • Instellingsbesluit voor het bepalen van de wethouderscommissie
  • Benoeming van een verkiezingscommissie 
  • Instemming met de uitgangspunten en procedures t.b.v. het opstellen en vaststellen van het verkiezingsprogramma door de programmacommissie

13 januari

20:00 uur

ZOOM