Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

De Tweede AAV in 2018

7/6/2018 Dordrecht

De tweede AAV in 2018

Intro

De fractie is geïnstalleerd en aan het werk. De eerste ervaringen zullen gedeeld worden met de leden. Verder worden er een nieuwe voorzitter en een nieuw algemeen bestuurslid gekozen.

 

Whereabouts

De datum is nu voorzien op donderdag 7 juni om 20.00 uur in de Vrije School, Dubbelmondestraat 1, 3312 Dordrecht.

LET OP: Dit is een andere datum dan eerder gecommuniceerd!

 

Agenda AAV

De agenda en bijbehorende stukken staan hieronder vermeld.
Door op de link te klikken kom je op het onderliggende stuk.

 

 1. Opening, mededelingen en agenda
 2. Vaststelling verslag vorige AAV
 3. Dankwoord
 4. Reflectie Bestuur
 5. Discussie en ruimte voor evt moties
 6. Verkiezing Afdelingsvoorzitter
 7. Verkiezing Nieuw bestuurslid
 8. Vaststellen onderhandelingsresultaat
 9. Jaarverslag en Meerjarenbegroting en Toelichting
 10. Commissie Evaluatie Verkiezingscampagne
 11. Verantwoording WAC
 12. Maandelijkse nieuwsbrief vs sociale media
 13. In gesprek met de fractie
 14. Rondvraag en sluiting

 

De uitnodiging en agenda is ook te downloaden als hyperlink

 

Bring a friend

Alle afdelingsvergaderingen van D66 zijn openbaar. Je kunt dus je partner, buurman, collega of vriend meenemen naar de AAV. Hij of zij kan meepraten over de onderwerpen op de agenda; stemmen is alleen voor leden.

Je kunt ook iemand meenemen die al lid is, maar niet eerder op een AAV is geweest. Door samen te gaan, maak je de drempel lager.

Heb je nog een vraag hierover, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

 

 

Hopelijk tot ziens

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Jeroen van Meel

Afdelingssecretaris D66 Dordrecht
secretariaat@d66dordrecht.nl

+31 6 5139 2255

7 juni

20:00

Vrije School, Dubbelmondestraat, Dordrecht