Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Doen66 – Voedselbank

vrijdag 11 mei in Dordrecht

Er zijn in onze stad veel vrijwilligers actief op tal van terreinen en dat is ontzettend belangrijk. D66 draagt al die betrokken inwoners een warm hart toe en daarom steunen we verschillende initiatieven in de stad.

Doen66 helpt de voedselbank

 

Welke rol speelt de voedselbank in de samenleving? Wat doen ze eigenlijk nog meer dan voedsel uitdelen? Hoe verhoudt de voedselbank zich eigenlijk tot onze richtingwijzer “vertrouw op de eigen kracht van mensen”? Doen66 test ons sociaal-liberale gedachtengoed in de realiteit van onze stad en helpt waar de eigen kracht misschien onder druk komt te staan.

 

Doen en Denken

 

Wij steken op 11 mei de handen weer uit de mouwen. Nu om voedsel in te zamelen voor de voor de armste gezinnen in onze stad. We gaan meer doen dan praktisch helpen door voedsel in te zamelen. We gaan voor de vrijwilligers koken en met hen eten, dit is een cadeau voor hen als dank voor hun inzet voor een kwetsbare groep en een moment van aandacht voor hun werk. Ruimte om te luisteren naar hun verhalen en respect te tonen voor hun vrijwillige inzet. De avond sluiten we af met een gesprek over de volgende onderwerpen:

  • Sociale cohesie in de wijk: zicht op contacten en draagkracht in buurten en wijken
  • Praktische duurzaamheid en economie: voedselverspilling bij ondernemers in de regio tegengaan
  • Sociaal beleid: met ons beleid voor schulphulpverlening maken we mensen zelf afhankelijk van de voedselbank
  • Bestaansminimum en zelfredzaamheid: wat hebben mensen nodig om op eigen benen te staan

Dit zijn voor de voedselbank belangrijke thema’s en dus helpen we hen die avond door onze denkkracht in te zetten op deze onderwerpen. We combineren op 11 mei doen en denken. We zijn van betekenis voor mensen die afhankelijk zijn van de hulp van de voedselbank en we zetten de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten in het zonnetje.

 

Wat is het plan?

 

Het inzamelen van voedsel doen we met hulp van de mensen van de voedselbank bij de Plus Valkzicht (Professor Waterinklaan 45) tussen 11.00 uur en 17.00 uur. Zij hebben een programma voor ons en we hoeven dat alleen maar uit te voeren. We doen dat in twee ploegen van 4 mensen. Ploeg 1 start om 11.00 uur en is om 14.00 uur klaar. Ploeg 2 start om 14.00 uur en sluit af om 17.00 uur. Wil je helpen inzamelen meld je dan aan en geef door in welke ploeg je wilt helpen. Er zijn nog twee koks nodig (meld je dus aan) die vanaf 16.00 uur in de Koloriet (Jacob Marisstraat 70) met Karin Tempelaar gaan koken voor de vrijwilligers van de voedselbank. Wil je mee-eten? Laat het ons weten want dan weten we hoeveel we moeten maken. De maaltijd kost € 15,– (de vrijwilligers van de voedselbank eten hierdoor gratis mee) en we gaan om 18.00 uur aan tafel. Het is een mooie gelegenheid om je te laten informeren over het goede werk van de voedselbank en bij te praten met andere D66’ers. Het avondprogramma start om 19.30 uur in de Koloriet en zal afgelopen zijn om 21.30 uur. Deelname aan het avondprogramma is in principe gratis maar mocht je een financiële bijdrage willen leveren dan kun je een gift doen in een collectebus. Dat geeft ons de mogelijkheid om dit soort bijeenkomsten te blijven organiseren.

 

Aanmelden

 

Graag aanmelden bij Arjan Hamberg (arjan@lumaxproducties.nl) en dan aangeven waar je aan mee wilt doen.

 

Wij kijken uit naar weer een mooie bijeenkomst en hopen dat er weer veel D66’ers aanwezig zijn om hun belangstelling en betrokkenheid te tonen. Het is mooi om weer iets voor mensen in onze stad te mogen betekenen. We zijn blij dat de voedselbank ons deze ruimte heeft gegeven en dat we kunnen helpen door “doen” en “denken”.

 

 

 

 

11 mei

11:00

Plus Valkzicht, Prof. Waterinklaan 45 De Koloriet, Jacob Marisstraat 70.