Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Een nieuwe AAV

22/11/2018

Nieuwe AAV in 2018

Intro

De fractie is nu al een tijd aan het werk. Feitelijk moet ook het onderhandelingsresultaat nog worden vastgesteld. En zo zijn er nog meer punten om dit jaar af te handelen. Verder zal Lia de Ridder een toelichting geven op stand van zaken t.a.v. de onderzoekscommissie. We hopen op jullie komst.

 

Whereabouts

De datum is nu voorzien op donderdag 22 november om 20.00 uur, waarschijnlijk in Metz.

Indien dit een andere locatie wordt, volgt hier nog bericht over.

 

Agenda AAV

De agenda en bijbehorende stukken staan hieronder vermeld.
Door op de link te klikken kom je op het onderliggende stuk.

 

  1. Opening, mededelingen en agenda
  2. Verslag vorige AAV vergadering
  3. Status onderzoekscommissie
  4. Vacatures en Kandidatenboek
  5. Jaarrekening en Meerjarenbegroting en Toelichting en Kascommissieverslag
  6. Verantwoording WAC
  7. Vaststellen onderhandelingsresultaat
  8. In gesprek met de fractie
  9. Rondvraag en sluiting

De uitnodiging en agenda is ook te downloaden als hyperlink

 

Bring a friend

Alle afdelingsvergaderingen van D66 zijn openbaar. Je kunt dus je partner, buurman, collega of vriend meenemen naar de AAV. Hij of zij kan meepraten over de onderwerpen op de agenda; stemmen is alleen voor leden.

Je kunt ook iemand meenemen die al lid is, maar niet eerder op een AAV is geweest. Door samen te gaan, maak je de drempel lager.

Heb je nog een vraag hierover, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

 

 

Hopelijk tot ziens

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Jeroen van Meel

Afdelingssecretaris D66 Dordrecht
secretariaat@d66dordrecht.nl

+31 6 5139 2255

22 november

20:00

ntb