Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

politiek café: ‘10.000 nieuwe woningen erbij’ Maar welke stad willen we eigenlijk zijn?

Donderdag 13 december, 20.00 – 22.30 uur in The Movies

Het college van B&W wil tot 2030 10.000 nieuwe woningen bouwen. Waarvan in de komende jaren 4.000 op al bekende plekken. Op middellange termijn nog eens 6.000 op nieuwe locaties. Het is aan de stad ...

Het college van B&W wil tot 2030 10.000 nieuwe woningen bouwen. Waarvan in de komende jaren 4.000 op al bekende plekken. Op middellange termijn nog eens 6.000 op nieuwe locaties. Het is aan de stad om die afspraken in overleg met de andere Drechtsteden en de Provincie te vertalen in een lokaal bouwprogramma.

Het college heeft de gemeenteraad daarom onlangs een eerste voorzet gepresenteerd voor de invulling van de eerste 4.000 woningen, vooral duurdere woningen. De gemeenteraad bespreekt de plannen op 18 december. In het voorjaar opnieuw.

Wat vindt u als inwoner van de plannen voor meer woningen in Dordrecht?

Is er straks nog wel plek voor alle bevolkingsgroepen? Zijn er voor iedereen voldoende betaalbare woningen, ook voor jonge starters? Worden er ook nieuwe sociale huurwoningen gebouwd? Is er nog wel ruimte op ons eiland voor al die woningen? Kunnen of moeten het er niet minder zijn? Is er straks nog wel voldoende groen in de buurt? Wat betekenen al die extra woningen voor mobiliteit? Hoe spelen we in op nieuwe vormen van wonen en werken? Wordt er wel voldoende over de kwaliteit van de woningen en leefbaarheid van de wijken nagedacht? Hoe zorgen we als gemeente dat er duurzaam en circulair gebouwd wordt? Welke mogelijkheden hebben burgers zelf – al of niet via woningcorporaties – om projecten te starten?

Het is nu de tijd om mee te denken en te praten!

Wij vinden dat er haast is geboden bij het realiseren van een bouwprogramma dat aansluit op de echte behoeften. Teveel inwoners van onze stad zoeken immers tevergeefs maar passende woonruimte. Voor de toestroom van nieuwe inwoners is er onvoldoende ruimte. Dat is wel nodig om onze voorzieningen in stand te houden.

Maar aan de andere kant, je kunt maar één keer fout bouwen. Dat kun je nooit meer terugdraaien. Haastige spoed is zelden goed. Het college en de gemeenteraad moeten dan ook goed luisteren naar inwoners en experts

Daarom organiseren wij als D66, GroenLinks, PvdA en Gewoon Dordt gezamenlijk dit politieke café!

Tot ziens op 13 december in The Movies

 

Programma

19.30 uur Inloop met koffie / thee / live muziek Lotte Okkerse & Maarten Tekens

20.00 uur Opening en welkom door Lars Sörensen, avondvoorzitter

20.10 uur  Discussie 1: ‘Waar, wat wanneer?’

Paneldiscussie met experts met kennis van de lokale en regionale woningmarkt:

 • Dorith Kools, Waltmann Makelaars
 • Rob Puper, Stad en Land Makelaars
 • Marcel Schippers, Dudok Groep Projectontwikkelaar

Vragen uit de zaal

21.15 uur Korte pauze met live muziek van Lotte Okkerse & Maarten Teekens

21.30 uur Discussie 2: ‘Samen aan de slag of zelf aan de slag?’

Paneldiscussie met architecten en projectontwikkelaar

 • Marcel Schippers, Dudok Groep Projectontwikkelaar
 • Olivier van den Hoven, eigenaar Architectenbureau
 • Nicky van der Kooij, Dordtse architect in opleiding
 • Bert te KIiefte, oud-voorzitter Stichting De Stad, Architectuurcentrum Dordrecht

Vragen uit de zaal

22.15 uur Reactie en conclusies vanuit de lokale politiek:

Leden van de Adviescommissie Fysieke Leefomgeving van de gemeenteraad: wat nemen zij mee naar de raad?

 • Gertjan Kleinpaste (GD),
 • Eelco de Vos (D66),
 • Herman van der Plas (PVDA)
 • Ab de Buck (GL),

22.30 uur Einde; gelegenheid om op eigen kosten wat te drinken en te netwerken in cafe The Movies

13 december

20:00 uur

The Movies
Nieuwstraat 60-62